คุยกับ ดร.อ้อย สรณรัชฎ์ กาญจนะวาณิชย์ | ปั่นเพื่อเปลี่ยน เปลี่ยนเพื่อปั่น

“จักรยาน”  พาหนะที่เข้ามามีบทบาทกับคนเมืองมากขึ้น  บางคนเลือกใช้เพื่อเดินทางแต่ก็พบว่ามีอุปสรรค ทั้งในเรื่องของกฎหมาย ความปลอดภัย เส้นทางจักรยาน  ผังเมืองและระบบขนส่งมวลชนที่ไม่รองรับ   ภาพอนาคตของการปั่นจักรยานในเมือง จะเป็นจริงได้มากน้อยแค่ไหน  สามารถเป็นพาหนะทางเลือกของคนเมืองได้จริงหรือไม่ รายการพลเมืองข่าวมีสัมภาษณ์พิเศษกับ ดร.สรณรัชฎ์  กาญจนะวาณิชย์ นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและประธานมูลนิธิโลกสีเขียว […]

คุยกับ ดร.อ้อย สรณรัชฎ์ กาญจนะวาณิชย์ | ปั่นเพื่อเปลี่ยน เปลี่ยนเพื่อปั่น

“จักรยาน”  พาหนะที่เข้ามามีบทบาทกับคนเมืองมากขึ้น  บางคนเลือกใช้เพื่อเดินทางแต่ก็พบว่ามีอุปสรรค ทั้งในเรื่องของกฎหมาย ความปลอดภัย เส้นทางจักรยาน  ผังเมืองและระบบขนส่งมวลชนที่ไม่รองรับ   ภาพอนาคตของการปั่นจักรยานในเมือง จะเป็นจริงได้มากน้อยแค่ไหน  สามารถเป็นพาหนะทางเลือกของคนเมืองได้จริงหรือไม่ รายการพลเมืองข่าวมีสัมภาษณ์พิเศษกับ ดร.สรณรัชฎ์  กาญจนะวาณิชย์ นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและประธานมูลนิธิโลกสีเขียว […]

จุดประกายคนไทยใช้จักรยาน

จากชุมชนเล็กๆ ที่มีเป้าหมาย “สามารถใช้จักรยานในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้น ยกระดับชุมชนจักรยานเป็นเครือข่ายชุมชนจักรยาน และมุ่งผลักดันโยบายเพื่อนำไปสู่การใช้จักรยานเป็นทางเลือกในการเดินทาง” นอกจากนี้การส่งเสริมการใช้จักรยานเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาชุมชนและการทำงานในมิติอื่นๆ เช่น สุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม  ดำเนินงานต่อเนื่องและยั่งยืน […]

เครือข่ายอนุรักษ์ดงมูลทวงถามความยินยอมให้ใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน

อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นหนึ่งในพื้นที่โครงการขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียม ทำให้ภาคประชาชนในพื้นที่ตื่นตัวและต้องการข้อมูลเชิงลึก เพื่อประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 “เครือข่ายอนุรักษ์ดงมูล” ได้ยื่นหนังสือต่อสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ […]

ขบวนการอีสานใหม่เสนอ “ยกเลิก EIA และ EHIA ทั้งหมด”

เครือข่ายอีสานใหม่ออกแถลงการณ์เสนอให้  “ยกเลิก EIA และ EHIA ทั้งหมด เพื่อให้สังคมได้ร่วมกันกำหนดมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมที่แท้จริง  การทำเหมืองแร่ โครงการบริหารจัดการน้ำ การสร้างเขื่อน […]

ขบวนการอีสานใหม่เสนอ “ยกเลิก EIA และ EHIA ทั้งหมด”

เครือข่ายอีสานใหม่ออกแถลงการณ์เสนอให้  “ยกเลิก EIA และ EHIA ทั้งหมด เพื่อให้สังคมได้ร่วมกันกำหนดมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมที่แท้จริง  การทำเหมืองแร่ โครงการบริหารจัดการน้ำ การสร้างเขื่อน […]

1 2 3 4 5 6