อ.เดชรัตน์ สุขกำเนิด พูดถึงนักศึกษาในวัยแสวงหาความรู้

สังคมในปัจจุบันที่มีความคิด ความเชื่อ อุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างกันนั้นหากมีการเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาและคนหนุ่มสาวได้มีโอกาสแสดงออกทางความคิด ความเห็น ตามความเชื่อและแนวทางของตน สามารถแลกเปลี่ยนพูดคุย หาทางออกจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้ โดยเปิดใจพูดคุยหาทางออกร่วมกัน  เพื่อคลายความตึงเครียดทางการเมืองลง บนฐานคิดที่จะเปิดใจรับฟังซึ่งกันและกัน  […]

ประวัติศาสตร์กับการคืนความสุข

  ประวัติศาสตร์ที่ปรากฏตามสื่อต่างๆ โดยตัวเนื้อหาอาจจะมีทั้งส่วนที่ ‘ขาด’และ ‘เกิน’ ตามแต่ผู้สร้างจะเติมแต่งจินตนาการอันอาจทำให้เราเข้าใจคลาดเคลื่อนได้ บ่อยครั้งที่ภาพยนตร์ถูกนำไปใช้มากกว่าการให้เพียงความบันเทิง แต่ยังแสดงให้เห็นถึงอานุภาพที่ผู้ปกครองหรือผู้สร้างใช้สื่อสารหวังถ่ายทอดเจตนาและทัศนคติผ่านภาพยนตร์   หนึ่งในแผนคืนความสุขของ […]

ดาวดินเชื่อ “อำนาจสูงสุดของประเทศเป็นของราษฎรทั้งหลาย”

กลุ่มนักศึกษาเผยแพร่กฎหมายสิทธิมนุษยชนเพื่อสังคม (ดาวดิน) ออกแถลงการณ์ประกาศจุดยืนคัดค้านรัฐประหาร เชื่อ “อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน”   จับมือเพื่อนนักศึกษาขอนแก่นแสดงออกค้านรัฐประหารโดยสันติวิธีและสร้างสรรค์ ดาวดิน คือนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่รวมตัวกันทำกิจกรรมกับชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายของรัฐและเอกชน  กิจกรรมส่วนใหญ่ของพวกเขาคือแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคม […]

YPD แถลงการณ์คัดค้านรัฐประหาร

หลังจาก “คณะรักษาความสงบแห่งชาติ” (คสช.) ได้ทำการยึดอำนาจการปกครองในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา ศูนย์ประสานงานเยาวชนเพื่อสังคมนิยมประชาธิปไตย (YPD.) […]

YPD แถลงการณ์คัดค้านรัฐประหาร

หลังจาก “คณะรักษาความสงบแห่งชาติ” (คสช.) ได้ทำการยึดอำนาจการปกครองในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา ศูนย์ประสานงานเยาวชนเพื่อสังคมนิยมประชาธิปไตย (YPD.) […]

แถลงการณ์กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด (ฉบับพิเศษ)

วันนี้ (15 พ.ค.2557) ชาวบ้าน อ.วังสะพุง จ.เลย ได้มารวมตัวกันที่บ้านนาหนองบง ก่อนที่จะเคลื่อนตัวไปยื่นหนังสือที่  สภ.อ.วังสะพุง  จ.เลย  จากกรณีกลุ่มชายชุดดำใช้กำลังขมขู่พร้อมทั้งอาวุธปืนครบมือ […]

1 3 4 5 6