เยี่ยมชุมชนมุสลิมบ้านหัวฝายกับนักเรียนฮาฟิช ที่มัสยิดอัสอาดะฮ์ อ.ฝาง เชียงใหม่

เยี่ยมชุมชนมุสลิมบ้านหัวฝายกับนักเรียนฮาฟิช(ท่องจำคัมภีรกุรอ่าน) ที่มัสยิดอัสอาดะฮ์อ.ฝาง เชียงใหม่ โดย นายชุมพล ศรีสมบัติ *หมู่บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 ตำบลโป่งน้ำร้อน […]

เยี่ยมชุมชนมุสลิมบ้านหัวฝายกับนักเรียนฮาฟิช ที่มัสยิดอัสอาดะฮ์ อ.ฝาง เชียงใหม่

เยี่ยมชุมชนมุสลิมบ้านหัวฝายกับนักเรียนฮาฟิช(ท่องจำคัมภีรกุรอ่าน) ที่มัสยิดอัสอาดะฮ์อ.ฝาง เชียงใหม่ โดย นายชุมพล ศรีสมบัติ *หมู่บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 ตำบลโป่งน้ำร้อน […]

“ดอยวาวี” วิถีคนยอดดอย มนเสน่ห์แห่งชาชั้นเยี่ยม

คำว่า “วาวี”ในปัจจุบัน ว่ากันว่าแผลงมาจากคำว่า “วะวี ” เพราะพูดง่ายกว่า ดอยวาวี นับเป็นแห่งมนต์เสน่ห์อีกแห่งหนึ่งนับจากชาวจีนฮ่อ ได้ย้ายเข้ามาตั้งหลักแหล่งอยู่ที่หมู่บ้าน จนถึงปัจจุบัน […]

“ดอยวาวี” วิถีคนยอดดอย มนเสน่ห์แห่งชาชั้นเยี่ยม

คำว่า “วาวี”ในปัจจุบัน ว่ากันว่าแผลงมาจากคำว่า “วะวี ” เพราะพูดง่ายกว่า ดอยวาวี นับเป็นแห่งมนต์เสน่ห์อีกแห่งหนึ่งนับจากชาวจีนฮ่อ ได้ย้ายเข้ามาตั้งหลักแหล่งอยู่ที่หมู่บ้าน จนถึงปัจจุบัน […]

1 2 3 4