นศ. ม. แม่โจ้ จัดโครงการ “รู้เท่าทันกลยุทธ์ธุรกิจน้ำเมา” ปี 2 ดึงนักศึกษากลุ่มเสี่ยงเข้าร่วม หวังสร้างค่านิยมลดการดื่ม

นักศึกษาชมรม (E-Con No Alcohol) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับ IOGT, สสส และมูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทย จัดโครงการ […]

นศ.เชียงใหม่แลกเปลี่ยนการเคลื่อนแก้ไขปัญหาการดื่มเหล้าในคนรุ่นใหม่ระหว่างเยาวชนไทย – ยุโรป

คุณ Sara Heine ผู้บริหารสถาบันนานาชาติ IOGT nto movement ประเทศสวีเดน เดินทางมาศึกษาดูงานการขับเคลื่อนโครงการเพื่อการแก้ไขปัญหาสุราและสารเสพติดในกลุ่มเยาวชนนักศึกษา ภายใต้การขับเคลื่อนของเครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดในจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้การสนับสนุนจาก […]

สมัชาชาเยาวชนชาวไทยภูเขาน่านจัดพัฒนาศักยภาพเครือข่าย “สานสำนึกรักบ้านเกิด สร้างสุขสู่สังคม”

เมื่อวันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดน่าน เยาวชนสมัชชาเยาวชนชาวไทยภูเขา จังหวัดน่าน […]

สกรุ๊ปพิเศษ : ฟุตบอลยูโร 2016 เชียร์บอลแถมนักดื่มหน้าใหม่และผลกระทบ

สกรุ๊ปพิเศษ : ฟุตบอลยูโร 2016  เชียร์บอลแถมนักดื่มหน้าใหม่และผลกระทบ เกมการกีฬาเป็นสิ่งที่ชื่นชอบของกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่เป็นอย่างมากโดยเฉพาะ “ฟุตบอล” กลายเป็นภาพของกีฬาเพื่อความสนุกสนานและเป็นการกีฬาที่มีผู้คนทั่วโลกต่างพากันชื่นชอบ และกิจกรรมการแข่งขันกีฬานั้นได้ทำให้เกิดธุรกิจกีฬาที่ทำรายได้มหาศาลทั้งทีมฟุตบอล ผู้จัดงาน […]

เยาวชน 4 มหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่รณรงค์สร้างสรรค์จำกัดการใช้เหล้าในกลุ่มเยาวชน

เครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดจังหวัดเชียงใหม่เป็นเครือข่ายเยาวชนสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม ที่ได้รับการสนับสนุนการขับเคลื่อนการทำงานจากมูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทย และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนัก 4 สำนักส่งเสริมสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดยเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของสังคมโดยเริ่มจากตัวเองนำไปสู่การพัฒนากิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นในรั้วมหาวิทยาลัย […]

เยาวชน 4 มหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่รณรงค์สร้างสรรค์จำกัดการใช้เหล้าในกลุ่มเยาวชน

เครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดจังหวัดเชียงใหม่เป็นเครือข่ายเยาวชนสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม ที่ได้รับการสนับสนุนการขับเคลื่อนการทำงานจากมูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทย และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนัก 4 สำนักส่งเสริมสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดยเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของสังคมโดยเริ่มจากตัวเองนำไปสู่การพัฒนากิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นในรั้วมหาวิทยาลัย […]

10 มหาวิทยาลัยเหนือบน เยาวชนเพื่อการเปลี่ยนเเปลงสังคม

เยาวชนสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมภาคเหนือ เคลื่อน 10 ประเด็นในชุมชน เพื่อสร้างการเรียนรู้ไปพร้อมกับการแก้ไขปัญหาในสังคม กว่า 8 เดือนมาแล้วที่โครงการเยาวชนสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมภาคเหนือตอนบน ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนการเคลื่อนงาน โดย […]