ด่วน! สำนักงานเจ้าท่าฯ เชียงราย รับฟังความเห็นต่อแผนพัฒนาน้ำโขงของจีน

สำนักงานเจ้าท่าสาขาภูมิภาคเชียงราย ขอความเห็นต่อร่างแผนพัฒนาการเดินเรือระหว่างประเทศในแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง ของปี 2015-2025 ในวันที่ 27 มีนาคม 2558 นี้ เมื่อวันที่ […]

ข้อเสนอการปฏิรูปแนวทางแก้ไขวิกฤตหมอกควัน จากเวทีเชียงใหม่

สมัชชาองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมภาคเหนือร่วมกับหลายหน่วยงาน เสนอแนวทางการปฏิรูปแก้ไขวิกฤตหมอกควัน หลังจากหลายจังหวัดในภาคเหนือประสบปัญหาหมอกควันที่มีค่าฝุ่นละเอียดเกินมาตรฐาน ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่เกิดการระคายเคืองใน ตา จมูก รวมถึงผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ต่างก็ได้รับผลกระทบด้วย ที่ผ่านมาระบบการบริหารจัดการอาจยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอ ทำให้การจัดการหมอกควันในภาคเหนือยังเป็นปัญหาเรื้อรังมานานกว่า 10 […]

ชาวสวนปาล์ม ไม่เห็นด้วยหากนำเข้าปาล์มต่างประเทศ หวั่นกระทบราคาปาล์มในไทย

โพลล์สำรวจความคิดเห็นเกษตรกรสวนปาล์ม ไม่เห็นด้วยหากรัฐนำเข้าน้ำมันปาล์มต่างประเทศ แก้ไขปัญหาปาล์มขาดตลาด เพราะจะส่งผลต่อราคาน้ำมันปาล์มที่กำลังจะเก็บเกี่ยว เมื่อพลังงานน้ำมันที่มีความจำเป็นต่อภาคอุตสาหกรรมมีราคาสูงขึ้น อุตสาหกรรมหลายแห่งจึงต้องปรับตัวจากการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ แต่ละปีมีมูลค่านำเข้าหลายแสนล้านบาท จึงหันมาใช้พลังงานทดแทนที่มาจากปาล์มน้ำมัน แต่ในปี 2554 […]

เชิญเข้าร่วมเสวนาทางวิชาการ “ทิศทางเศรษฐกิจในอนาคตของประเทศไทย”

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดการสัมมนาทางวิชาการ ในหัวข้อ “ทิศทางเศรษฐกิจไทยในอนาคต” โดย ดร.โอฬาร ไชยประวัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตผู้แทนการค้าไทย […]

ชวนประกวดภาพ “ความเป็นไทยในตัวฉัน” ผ่านการเซลฟี่

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดประกวดภาพ “ความเป็นไทยในตัวฉัน”  เพื่อส่งเสริมความเป็นไทยในยุกต์สมัยสังคมใหม่ ชิงเงินรางวัล  เมื่อพูดถึงความเป็นไทย ในสมัยสังคมใหม่ อาจไม่ใช่การหยุดนิ่งตายตัว ซึ่งหลายคนก็ให้คำนิยามของคำว่า […]

ชาวบ้านค้านการสร้างมัสยิดใน จ.น่าน

ชาวบ้าน ต.ม่วงตึด อ.ภูเพียง จ.น่าน บางส่วนออกมาคัดค้านและตั้งข้อสังเกตต่อการสร้างมัสยิดในพื้นที่  หลังจากจะมีการสร้างสุเหร่าหรือมัสยิดในชุมชน บ.น้ำแก่น ต.ม่วงตึด อ.ภูเพียง จ.น่าน […]

1 2 3