จากสื่อทางเลือก สู่ สื่อสันติภาพ

การรวมตัวของเครือข่ายคนทำสื่อบนพื้นที่ความขัดแย้ง หรือที่เรียกกันว่า ‘สื่อทางเลือกชายแดนใต้’ กับการนัดหมายมารวมตัวกัน นำเนื้อหาหรือรูปแบบการทำงานของแต่ละกลุ่มมาจัดแสดงและแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ปีนี้พวกเขามีเป้าหมายร่วมกัน ในโอกาสที่ครบรอบหนึ่งปีการพูดคุยกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้ จึงมีความพยายามยกระดับคุณค่าของการสื่อสารสู่การเป็น ‘สื่อสันติภาพชายแดนใต้’ ผลักดันการพูดคุยให้เดินต่อ […]

สัมภาษณ์พิเศษ ดาโต๊ะศรีฮาหมัดซัมซามิน ฮาซิม ผู้อำนวยความสะดวกการพูดคุยเพื่อสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้

ช่วง Patik Talk เป็นส่วนหนึ่งของสถานีโทรทัศน์ปาเต๊ะทีวี ห้องข่าวสันติภาพชายแดนใต้ ที่มีนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมปฏิบัติการในงานมหกรรมวันสื่อสันติภาพชายแดนใต้ เมื่อวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ […]