ขอเชิญร่วมกิจกรรมฉายภาพยนตร์และเสวนา “ดู (หนัง) มินดาเนา คิดสันติภาพ” [Filming Mindanao, Thinking Peace]

  ผู้สนใจเข้าร่วมงาน ลงทะเบียนได้ที่ http://tinyurl.com/filmingmindanao กำหนดการ ดู(หนัง)มินดาเนา คิดสันติภาพ วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2557 ณ […]

ขอเชิญร่วมกิจกรรมฉายภาพยนตร์และเสวนา “ดู (หนัง) มินดาเนา คิดสันติภาพ” [Filming Mindanao, Thinking Peace]

  ผู้สนใจเข้าร่วมงาน ลงทะเบียนได้ที่ http://tinyurl.com/filmingmindanao กำหนดการ ดู(หนัง)มินดาเนา คิดสันติภาพ วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2557 ณ […]

มองสภาวะ “ครอบครัวชั่วคราว” ในสังคมไทย กับ ‘บุญยืน สุขใหม่’

นับตั้งแต่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมอุตสาหกรรมเต็มรูปแบบ ผู้คนจำนวนมากย้ายถิ่นฐานจากต่างจังหวัดเข้ามาทำงานในเมือง ภาพครอบครัวขยายที่มีสมาชิกอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาได้แปรเปลี่ยนเป็นภาพครอบครัวในชุมชนที่เหลือเพียงผู้สูงอายุและเด็ก สำหรับคนที่จากบ้านไปไกลนั้น ช่วงวันหยุดยาวอย่างสงกรานต์ถือเป็นโอกาสทองของคนไกลบ้านที่จะกลับภูมิลำเนาเพื่อใช้เวลากับครอบครัว ภาพความสุขที่เกิดขึ้น ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ สะท้อนรูปแบบความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไปของครอบครัวสมัยใหม่ นี่คือสิ่งที่ภาพยนตร์สารคดี เรื่อง […]

ชีวิตข้าว ชีวิตชาวนา ของ ‘อ้ายจ่อย’ วัชรินทร์ อุประโจง

เรื่องราวของชาวนากับการจำนำข้าว กลายเป็นวาระสำคัญของสังคมไทยในวันนี้ นอกจากประเด็นการบริหารนโยบายของรัฐ หลายคนอาจเริ่มตั้งคำถามต่อไป ข้าวที่เรารับประทานกันทุกวันมีที่มาจากไหน? รวมถึงวิถีชีวิตชาวนาที่ผลิตข้าวเลี้ยงคนทั้งประเทศนั้น เขาอยู่กันอย่างไร? โดยเฉพาะในยุคที่ตลาดเป็นตัวกำหนดวิถีการผลิต และข้าวกลายเป็นสินค้าทางการเมือง ‘ชลณัฏฐ์ […]

ชีวิตข้าว ชีวิตชาวนา ของ ‘อ้ายจ่อย’ วัชรินทร์ อุประโจง

เรื่องราวของชาวนากับการจำนำข้าว กลายเป็นวาระสำคัญของสังคมไทยในวันนี้ นอกจากประเด็นการบริหารนโยบายของรัฐ หลายคนอาจเริ่มตั้งคำถามต่อไป ข้าวที่เรารับประทานกันทุกวันมีที่มาจากไหน? รวมถึงวิถีชีวิตชาวนาที่ผลิตข้าวเลี้ยงคนทั้งประเทศนั้น เขาอยู่กันอย่างไร? โดยเฉพาะในยุคที่ตลาดเป็นตัวกำหนดวิถีการผลิต และข้าวกลายเป็นสินค้าทางการเมือง ‘ชลณัฏฐ์ […]

1 2