การติดตามโครงการด้านไฟฟ้าของ กฟผ.

การประชุมหารือ การติดตามโครงการด้านไฟฟ้าของ กฟผ. และความร่วมมือของภาคประชาสังคมภาคเหนือ       ความเป็นมา      [ในระยะหลายปีที่ผ่านมา กฟผ. ได้ดำเนินการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าและระบบสายส่งจากประเทศพม่าและสปป.ลาว […]

ความมั่นคงทางอาหาร ภายใต้ภาวะภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ประชุมวิชาการเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 10 (เกษตรภาคเหนือตอนล่าง)“ความมั่นคงทางอาหารภายใต้ภาวะภัยพิบัติทางธรรมชาติ” [/b] หลักการและเหตุผล        นับตั้งแต่เริ่มกําเนิดโลกมา […]

ปฏิบัติการสื่อแบบMulti-platform กับเยาวชน2มหาวิทยาลัยภาคเหนือ

      คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เครือข่ายที่ร่วมผลักดันและทำงานร่วมกับทีวีจอเหนือ สนใจที่ จะต่อยอดและพัฒนานักศึกษาเพื่อเรียนรู้การทำงานด้านสื่อในสถานการณ์จริง จึงเชื่อมกับสำนักเครือข่ายสื่อพลเมือง นำนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ที่มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับงานด้านนิเทศศาสตร์ที่สนใจมาเข้าร่วมกระบวนการ […]

สภากลุ่มชาติพันธุ์ร่วมกันเสนอรายงานสถานการณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในพม่าพร้อมข้อเสนอทางการเมือง

            สภากลุ่มชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยในพม่าเผยรายงานล่าสุด  53 กลุ่มชาติพันธุ์ต้องการสหพันธรัฐที่แท้จริงในพม่า ชี่ทางออกนอกจากเจรจากลุ่มต่อกลุ่ม […]

1 6 7 8