เรื่องเล่าจากคนหนองหารสกล…สู่การสื่อสารของนักข่าวพลเมือง

(ซ็าย น้องเปิ้ล กลาง น้ององุ่น  ขวา พี่นาวา ) การอบรมนักข่าวพลเมืองเครือข่ายพลเมืองรอบหนองหาร จังหวัดสกลนคร จัดขึ้นระหว่างวันที่ […]

เวทีอภิปรายและแลกเปลี่ยนในประเด็นโทษประหารชีวิต

ในวาระที่ Mr.Aquilino Q. Pimentel อดีตสมาชิกวุฒิสภาจากประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้มีการยกเลิกโทษประหารชีวิตในประเทศฟิลิปปินส์ มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และปรึกษาหารือเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวกับคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค ฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่ได้ยกเลิกโทษประหารชีวิตในทุกกรณีแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา […]

พันธุกรรมพื้นบ้าน ต่อต้านโลกาภิวัฒน์ มรดกบนผืนแผ่นดินมารดร

ด้วยความตระหนักถึงการพลิกฟื้นทรัพยากรพันธุ์ข้าวพื้นบ้านหลากหลายชนิด ที่เป็นมรดกสืบทอดกันมานานนับพันปี ของชุมชนท้องถิ่นและเกษตรกรชาวนา ชาวไร่ ที่กำลังโรยรา และมีความเป็นไปได้ที่จะพลันสูญสลายไปในที่สุด อันเนื่องมาจากการส่งเสริมให้ใช้พันธุ์พืช ที่มุ่งหวังประโยชน์จากทรัพยากรเพื่อแสวงหาแต่ผลกำไร ภายใต้การผลิตแบบระบบเศรษฐกิจ ที่สนองต่อนายทุน […]

ออนซอนป่าทามมูน 5-15 เมษายน 2554

สัมมนาประสบการณ์การอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าบุ่งป่าทามภาคอีสาน๕-๖ เมษายน ๒๕๕๔ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงทามมูล อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ ป่าบุ่งป่าทาม หรือ ป่าทาม […]

1 2 3 4