นโยบายป่าไม้แห่งชาติ

        เพื่อให้การจัดการและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ สามารถกระทำ โดยต่อเนื่องในระยะยาวและประสานสอดคล้องกับ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติชนิดอื่น จึงสมควรกำหนด นโยบายการ […]

ข้าววัชพืช

โดย ดร.จรรยา มณีโชติกลุ่มวิจัยวัชพืช  สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชกรมวิชาการเกษตร ข้าววัชพืชปัจจุบัน ชาวนาในเขตภาคกลางจนถึงเหนือตอนล่าง กำลังประสบกับวัชพืชชนิดใหม่ที่มีลักษณะเหมือนต้นข้าวจนแยกไม่ออกในระยะต้นกล้า วัชพืชชนิดนี้มีชื่อเรียกต่างๆกันในแต่ละท้องถิ่นตามลักษณะภายนอกที่ปรากฏว่า “ข้าวหาง ข้าวนก […]

นักข่าวพลเมืองภาคใต้เดินหน้าตั้งคณะทำงานนำร่องฯขับเคลื่อนเครือข่าย

 Submitted by TVTHAI NETWORK on Wed, 2010-04-07 00:33   นักข่าวพลเมืองภาคใต้ร่วมประชุมวางแผนตั้งคณะทำงานนำร่องเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายนักข่าวพลเมือง […]

บรรยากาศจากพื้นที่หลังประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน(ราชประสงค์)‏ เมื่อคืนวันพุธที่ 7 เม

 Submitted by TVTHAI NETWORK on Thu, 2010-04-08 11:15 เรียนทุกท่าน อันนี้เป็นบรรยากาศที่ผมลงไปเก็บจากพื้นที่ราชประสงค์หลังศอ.รส.ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงแล้ว  […]

1 2 3 4