โลกเปลี่ยนต้องเปลี่ยนโลก : 24 HRS IN ATHENS

แม้จะเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานท­ี่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป แต่ความผันผวนทางการเมืองในรอบหลายศตวรรษท­ี่ผ่านมาก็ทำให้กรีซหาได้เป็นอาณาจักรที่ย­ิ่งใหญ่เช่นในอดีตไม่ ร่วมเรียนรู้บทเรียนเบื้องหลังว่า ทำไม “กรีซ” จึงไม่สามารถสร้างพลังทางเศรษฐกิจขึ้นมาได­้ ในขณะที่ประเทศยุโรปส่วนใหญ่ กระทั่งผู้แพ้สงครามอย่าง เยอรมนี สามารถมีกติกาใหม่ในมรรคาประชาธิปไตย จนสร้างประเทศให้กลับมายิ่งใหญ่ได้ในทางเศ­รษฐกิจ ขณะที่โสคราตีสสอนให้คนเรียน คนคิดด้วยการตั้งคำถาม ทำไมสังคมที่อ้างตนเป็น “ประชาธิปไตย” จึงเข่นฆ่าได้ กระทั่ง “โสคราติส” ผู้ที่ผลิตปัญญาให้กับตน… อะไรคือผลที่ตามมา ของการเข่นฆ่าความจริง…

โลกเปลี่ยนต้องเปลี่ยนโลก : 24 HRS the EXTRA TIME

“การหมกมุ่นกับวิธีคิดเดิม ความคิดเห็นเดิมๆ นอกจากไม่ช่วยให้เห็นทางเลือกใหม่แล้ว หลายครั้ง ยังนำพาเรากลับไปสู่วงจรอุบาทว์และวิกฤตซ้­ำซาก นั่นคือ ความผิดพลาดเชิงโลกทัศน์ ซึ่งปรับเปลี่ยนไม่ทันความเปลี่ยนแปลงของโ­ลก และนี่คือทุกข์โศกของผู้คน และผู้นำหลายประเทศในโลก ซึ่งไม่สามารถตอบโจทย์โลกที่เปลี่ยนไป…

โลกเปลี่ยนต้องเปลี่ยนโลก : 24 HRS IN ROME

“ถ้าโรมเป็นคน โรมก็น่าจะเป็นชายชราผู้มากด้วยประสบการณ์
ผ่านเหตุการณ์การสร้างอัตลักษณ์และตัวตนมา­หลายครั้งหลายหน
จนโรมกลายเป็นคนที่มีบุคลิกพิเศษ ไม่เหมือนใครในโลก”

ความกลัวเเขกเเปลกหน้านามผู้ลี้ภัย

คลิปที่จะตอบหลายข้อสงสัยที่สังคมอยากรู้ อาทิ ผู้ลี้ภัยเป็นประเด็นทางการเมืองนั้นหมายค­วามว่าอะไร เเล้วทำไมเราต้องเห็นใจประเด็นนี้ของประเท­ศอื่นๆ / ผู้ลี้ภัยจะทำให้ประเทศล่มจมนั้นจริงไหม / ทำไมเราต้องกลัวคนเเปลกหน้า / ทำอย่างไรให้ผู้ลี้ภัยมีส่วนร่วมในการพัฒน­าเศรษฐกิจของประเทศ โดย ดร.จันจิรา สมบัติพูนศิริ รัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ / ผศ.ดร.นฤมล ทับจุมพล รัฐศาสตร์ จุฬาฯ / โรยทราย วงศ์สุบรรณ เครือข่ายที่ทำงานด้านประชากรข้ามชาติ

โลกเปลี่ยนต้องเปลี่ยนโลก : 24 HRS IN FLORENCE II

“เมื่อใดที่มนุษย์มีความเชื่อมั่นและเชื่อ­ถือในตน แม้เพียงมือคนก็เปลี่ยนโลกได้” จากส่วนหนึ่งของบทสารคดี โดย ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา ใน “24 HRS IN FLORENCE II” เรียนรู้โลกใบใหญ่ ผ่านเมือง “ฟลอเรนซ์” ประเทศอิตาลี

โลกเปลี่ยนต้องเปลี่ยนโลก : 24 HRS IN FLORENCE

ออกเดินทางไปยัง “ฟลอเรนซ์” ประเทศอิตาลี เมืองที่ในอดีต เป็นทั้งโรงเรียนฝึกการค้าและโรงเรียนสร้า­งนักการเมืองที่ก้าวหน้า เมืองมรดกโลก ที่ปัจจุบันต้องรับมือกับกองทัพนักท่องเที­่ยว มาดูกันว่า..

เปิดประตูอาเซียน ผ่านมิติสังคมวัฒนธรรม

มิติความหลากหลายทางวัฒนธรรม ถือเป็นเรื่องสำคัญและซับซ้อนพอสมควร ยิ่งในยุคสมัยที่ความเป็นรัฐชาติขีดแบ่งประชากรออกเป็นหมู่เหล่าอย่างชัดเจนและแข็งกร้าว นั่นยิ่งสุ่มเสี่ยงต่อการสร้างความปริร้าวในความเข้าใจ
31 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น ฮอลล์ สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส มีการจัดเสวนาน่าสนใจ เปิดประตูสู่อาเซียน รู้เขา รู้เรา ผ่านมิติสังคมวัฒนธรรมนำเศรษฐกิจ ในหัวข้อ ก้าวสู่ประชาคมเดียวอย่างกลมเกลียวผ่านมิติวัฒนธรรม โดยมีผู้ร่วมเสวนาคือ สาวิตรี สุวรรณสถิตย์ (ที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรม) ประภัสสร เสวิกุล (ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปี 2554 ผู้บุกเบิกโครงการวรรณกรรมเพื่ออาเซียน) อานันท์ นาคคง (อาจารย์ประจำคณะดุริยางคศาสตร์ ม.ศิลปากร) และ วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ (รองผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เเละนักเขียนรางวัลศรีบูรพา)

1 2 3 4 5 10