คชสป. 15 จังหวัด ภาคเหนือ จัดเวทีเสนาเพื่อผลักดันจังหวัดปกครองตนเอง กระจายอำนาจรัฐสู่ท้องถิ่น หวังลดความเหลื่อมล้ำในการปกครอง

คชสป. 15 จังหวัด ภาคเหนือ จัดเวทีเสนาเพื่อผลักดันจังหวัดปกครองตนเอง กระจายอำนาจรัฐสู่ท้องถิ่น หวังลดความเหลื่อมล้ำ       […]

คชสป. 15 จังหวัด ภาคเหนือ จัดเวทีเสนาเพื่อผลักดันจังหวัดปกครองตนเอง กระจายอำนาจรัฐสู่ท้องถิ่น หวังลดความเหลื่อมล้ำในการปกครอง

คชสป. 15 จังหวัด ภาคเหนือ จัดเวทีเสนาเพื่อผลักดันจังหวัดปกครองตนเอง กระจายอำนาจรัฐสู่ท้องถิ่น หวังลดความเหลื่อมล้ำ       […]

ชนเผ่าพื้นเมืองตั้งเครือข่ายสื่อฯ ผลิตสื่อหวังเปลี่ยนทัศนคติสังคม

ชนเผ่าพื้นเมืองร่วมจัดตั้งเครือข่ายสื่อฯ ผลิตงานโดยชนเผ่าพื้นเมือง หวังปรับทัศนคติและให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่สังคม  ระดมกำลังฝึกอบรมนักข่าวพลเมือง พร้อมเปิดตัวโชว์ผลงานในเวทีเสวนาสาธารณะ ในหัวข้อ “ผลกระทบจากสื่อต่อชนเผ่าพื้นเมือง” 21 มีนาคมนี้    […]