ขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่ายราชภัฏร่วมใจอาสาพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 4 ตอน “แสงสว่างนำทางจิตอาสาพัฒนาสังคม” ระหว่างวันที่ 15 – 19 ตุลาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร จ.อุบลราชธานี

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่ายราชภัฏร่วมใจอาสาพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 4 ตอน “แสงสว่างนำทางจิตอาสาพัฒนาสังคม” ระหว่างวันที่ 15 – 19 ตุลาคม […]

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่ายราชภัฏร่วมใจอาสาพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 4 ตอน “แสงสว่างนำทางจิตอาสาพัฒนาสังคม” ระหว่างวันที่ 15 – 19 ตุลาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร จ.อุบลราชธานี

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่ายราชภัฏร่วมใจอาสาพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 4 ตอน “แสงสว่างนำทางจิตอาสาพัฒนาสังคม” ระหว่างวันที่ 15 – 19 ตุลาคม […]

ประชุมวางแผนประการเขตอภัยทานเทิดพระเกียรติพระปิยะมหาราช 23 ต.ค. 57 ที่ป่าชุมชนหนองสนวน

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๓๐ น.ที่ศาลาประชาคมบ้านตำนักไทรหมูที่ ๒๐ ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง […]

ศรีสะเกษ : ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล

เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล นายจำเนียจ ไชยภักดิ์ กำนันตำบลท่าคล้อ ประธานชมรมคนรักในหลวงตำบลท่าคล้อได้กล่าวว่า ตำบลท่าคล้อพื้นที่ทางการปกครอง ๑๓ หมู่บ้านจำนวนสมาชิกชมรมคนรักในหลวง ๔๐ คน […]