นักข่าวพลเมือง : บายศรีสู่ขวัญ

นอกจากกิจกรรมสานสัมพันธ์การประชุมเชียร์ร้องเพลงสถาบันและกิจกรรมสันทนาการต่างๆแล้ว มหาวิทยาลัยมหาสารคามยังจัดให้มีพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับนิสิตใหม่ตามประเพณีความเชื่อของชาวอีสาน ซึ่งนิยมทำในโอกาสมงคลต่างและการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ l 20 ส.ค. 59 l เวลา 12.00 […]

ประกาศผลคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรม BACKPACK JOURNALIST

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ผลิตสารคดีเชิงข่าวแบบนักข่าวสะพายเป้ (BACKPACK JOURNALIST) ยืนยันสิทธิ์ ภายในวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2558   […]

นักข่าวพลเมือง พลับพลึงธารแห่งคลองนาคา

นักข่าวพลเมืองพลับพลึงธารแห่งคลองนาคา (Embedding disabled, limit reached) ช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้ เป็นฤดูกาลที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางไปสำร­วจ "พลับพลึงธาร" พืชน้ำเฉพาะถิ่นที่พบเฉพาะในพื้นที่รอยต่อ­จังหวัดระนองและพังงา และเป็นตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิ­เวศ […]

นักข่าวพลเมือง วิถีปกาเกอญอ

นักข่าวพลเมือง วิถีปกาเกอญอ (Embedding disabled, limit reached) ชุมชนเพชรจะขอ อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร เป็นชุมชนปกาเกอญอ […]

เกี่ยวข้าวนารวมปลอดสาร

เกี่ยวข้าวนารวมปลอดสารของกลุ่มเยาวชนบ้านสันต้นผึ้ง อ.ภูกามยาว จ.พะเยา เยาวชนบ้านสันต้นผึ้ง อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยารวมตัวกันทำนารวมปลอดสารเคมีในชุมชนเพื่อให้เป็นแปลงตัวอย่างของการลดการใช้สารเคมี วันนี้ข้าวในนาของพวกเขาสามารถเก็บเกี่ยวได้  และพวกเขาเลือกเก็บเกี่ยวโดยไม่ใช้เครื่องจักร กว่า 4  […]