ห้วยพ่าน

ออกอากาศ 21/02/2557 บ้านห้วยพ่าน เป็นองค์กรชุมชนแห่งแรกในประเทศไทยที่ยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชน ตามกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. 2555 กำหนดไว้ การเรียนการสอนที่มีเด็กนำหน้า ผู้ใหญ่เดินตาม […]

จัดสรรที่ดินดอนมัน

ออกอากาศ /20/02/2557 จะพาไปดูวิถีชีวิตของชาวบ้านดอนมัน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ชุมชนที่นั่นมีวิธีการจัดสรรการใช้ประโยชน์จากที่ดินสาธารณะร่วมกันและแบ่งปันความรู้ให้กับชุมชนข้างเคียง ผักแปลงนี้ เป็นส่วนหนึ่งของผลผลิตทางการเกษตรในศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านดอนมัน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม […]

ทิศทางสู่อนาคตกะเหรี่ยงบางกลอย

ออกอากาศ 18/02/2557  การระดมกองทุนข้าวครั้งที่สามสู่ชุมชนกระเหรี่ยงโป่งลึก-บางกลอย จังหวัดเพชรบุรี เสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่เก้ากุมภาพันที่ผ่านมา แต่นั่นยังไม่ใช่การแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน เครือข่ายกระเหรี่ยงจากทั่วประเทศจึงได้จัดเวทีเสวนาเพื่อกำหนดทิศทางของชาติพันธ์ต่อการปฏิรูปประเทศไทย ไม่บ่อยนักที่ปู่คออี้ผู้เฒ่าอายุกว่าร้อยปีจะบอกความในใจต่อสาธารณะ …ขณะที่ข้างตัวรายล้อมด้วยลูกหลานและมิตรสหายต่างเผ่าพันธ์ ทุกคนช่วยระดมข้าวเปลือกกว่า20ตันเพื่อต่อลมหายใจกระเหรี่ยงบางกลอยและส่งท้ายด้วยการรดน้ำขอขมา…นัยยะนี้คือการส่งกำลังใจให้ปู่คออี้ได้เดินทางกลับใจแผ่นดินหรือแผ่นดินที่จากมา […]

งานหุบเขาฝนโปรยไพร

ออกอากาศ 14/02/2557     กนกพงษ์ สงสมพันธ์  นักเขียนรางวัลซีไรท์ ได้เสียชีวิตไปกว่า 7 ปีแล้ว […]

ไร่เเห่งชีวิต

บ้านแม่ขอ  อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ผู้คนที่นั้นยังทำเกษตรด้วยไร่ข้าวหมุนเวียนกันอยู่ ถือเป็นวิถีชีวิตเกษตรแบบดั้งเดิมที่ช่วยรักษาดินรักษาป่าและยังช่วยรักษาเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านไว้ด้วย   แต่ในทุกวันนี้เริ่มมีการทำเกษตรเชิงเดี่ยว ทำให้พื้นที่ต่างๆ ที่เคยเป็นไร่ข้าวหมุนเวียนกลายเป็นไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กินอาณาบริเวณกว้าง […]

“แมงกุดจี่ ” อาหารเสริมชีพ

ออกอากาศ 13/02/2557 ท้องนาภาคอีสาน นอกจากจะเป็นพื้นที่ทำการเกษตรแล้ว หลังเสร็จสิ้นฤดูเก็บเกี่ยว   ยังพบสัตว์ปีกขนาดเล็กอีกหลายชนิด   รวมถึง “แมงกุดจี่”   ที่ชาวบ้านอำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ   […]

1 2 3 5