ประธานคณะกรรมการ บริหารหอการค้าจังหวัดกระบี่ นายเปล่งยศ สกลกิติวัฒน์ แสดงวิสัยทัศน์ คัดค้านโครงการการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน จังหวัดกระบี่

ประธานคณะกรรมการ บริหารหอการค้าจังหวัดกระบี่ นายเปล่งยศ สกลกิติวัฒน์   แสดงวิสัยทัศน์ คัดค้านโครงการการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน จังหวัดกระบี่   ระหว่างแถลงผลการดำเนินงาน  […]

หอการค้าจังหวัดกระบี่ไม่เอาถ่านหิน

จุดยืนของ หอการค้า จ.กระบี่และองค์เอกชนที่สำคัญๆของจ.กระบี่(สภาอุตฯ จ.กระบี่/สภาอุตฯท่องเที่ยว จ.กระบี่/สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จ.กระบี่/สมาคมประมง จ.กระบี่/ชมรมท่องเที่ยว เกาะพีพี/ สมาคมคนรักเล/ชมรมค้าส่งค้าปลีก จ.กระบี่/ […]