ครั้งหนึ่ง..ที่เคยร่วมเดิน

วันที่ 24 มกราคมที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสเดินร่วมขบวนธรรมยาตราของกลุ่มศาสนาเพื่อสันติภาพ โดยที่เริ่มเดินเท้าจากมูลนิธีเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยไปยังวัดยานนาวา และยังมีการเดินเท้าอีกสองวัน คือในวันที่25และวันที่26 การเดินธรรมยาตรานครั้งนี้ จะเป็นการเดินเท้าไปยังศาสนสถานต่างๆของแต่ละศาสนา ทั้งศานาพุทธ […]

ครั้งหนึ่ง..ที่เคยร่วมเดิน

วันที่ 24 มกราคมที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสเดินร่วมขบวนธรรมยาตราของกลุ่มศาสนาเพื่อสันติภาพ โดยที่เริ่มเดินเท้าจากมูลนิธีเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยไปยังวัดยานนาวา และยังมีการเดินเท้าอีกสองวัน คือในวันที่25และวันที่26 การเดินธรรมยาตรานครั้งนี้ จะเป็นการเดินเท้าไปยังศาสนสถานต่างๆของแต่ละศาสนา ทั้งศานาพุทธ […]

โปงลาง มรดกวัฒนธรรม

ออกอากาศ : 7 มกราคม 2557 “โปงลาง” เครื่องดนตรีพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวกาฬสินธุ์ โดยมี เชษฎา ฉายรัศมี หรือพ่อเปลื้อง […]

วันแรงงานข้ามชาติ

ออกอากาศ : 6 มกราคม 2557 สำหรับกลุ่มแรงงานข้ามชาติในจังหวัดเชียงใหม่ มีการจัดงานวันแรงงานข้ามชาติสากล เพื่อเปิดโอกาสให้แรงงานได้พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานราชการที่ควบคุมดูแลให้เกิดความเข้าใจในการอยู่ร่วมกัน และสิ่งที่พวกเขาเป็นห่วงก็คือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ทางการเมืองไทยด้วย ติดตามจากนักข่าวพลเมืองไทใหญ่ 

อวยพรวันปีใหม่

ออกอากาศ :  02 มกราคม 2557 รวบรวมเสียงของประชาชนที่มาร่วมอวยพรในวันขึ้นปีใหม่ก็มีแต่สิ่งดีๆ หลายอย่างที่คนอยากเห็น เรื่องของการค้าขาย เรื่องสุขภาพ และที่สำคัญก็คือความหวังความปรารถนาต่อกันในสถานการณ์เมืองบ้านที่เกิดขึ้นในขณะนี้ 

ปั่นต้านโกง

ออกอากาศ : 24 ธันวาคม 2556 วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปีถูกกำหนดให้เป็นวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล สำหรับประเทศไทยกลุ่มที่ชื่นชอบจักรยานและองค์การต่อต้านคอรัปชั่นประเทศไทยได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมเดินวิ่งปั่นเพื่อต่อต้านการคอรัปชั่นทุกรูปแบบ ซึ่งก็สามารถสร้างสำนึกได้ […]