“มองอนาคต” 10 ปีข้างหน้าของสื่อสาธารณะ

10 ปี ขององค์กรกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท. หรือไทยพีบีเอส)ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2551 ซึ่งนับว่าเป็นก้าวย่างสำคัญที่จะเป็นบทเรียนในการผลัดดันความเป็นสื่อสาธารณะที่ทุกคนเป็นเจ้าของด้วยความสมดุลและเป็นธรรม สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการซึ่งเป็นขาสำคัญที่จะช่วยสะท้อน ผลักดัน […]

สนามบินเชียงใหม่ ยกเลิกหลายเที่ยวบิน เลี่ยงโคมลอยช่วง “ยี่เป็ง”

ท่าอากาศยานเชียงใหม่เผยสายการบินยกเลิกหลายสิบเที่ยวบิน ช่วงงานประเพณียี่เป็ง 3-4 พ.ย.60 หลีกเลี่ยงผลกระทบจากโคมลอย และระหว่าง 1-5 พ.ย.60 เตรียมเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบเขตทางวิ่งทางขับจากวันละ 4 ครั้ง เป็นวันละ 10 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีสิ่งแปลกปลอมหลุดลอดเข้าไป พร้อมย้ำห้ามปล่อยโคมลอยในเขตเดินอากาศ

แม่โจ้โพลล์ ชี้ เกษตรกร ‘ยังขาดความเข้าใจ’ เกี่ยวกับเกษตรแปลงใหญ่

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ (แม่โจ้โพลล์) สำรวจความคิดเห็นของเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่การสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ จำนวนทั้งสิ้น 549 ตัวอย่างจากทั่วประเทศ พบว่า สิ่งที่เป็นปัญาหาสำหรับเกษตรกรผู้เข้าร่วมเกษตรแปลงใหญ่ส่วนใหญ่ คือ ความรู้ความเข้าใจในการเข้าร่วมโครงการ […]

แม่โจ้โพลล์ ชี้ ผลผลิตลำไยที่มากขึ้น“ทำราคาตก” แนะ รัฐฯ “เร่งหาตลาดเพิ่ม”

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ (แม่โจ้โพลล์) สำรวจความคิดเห็นของชาวสวนลำไยในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน จำนวนทั้งสิ้น  401 ราย พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 41.65 […]

แม่โจ้โพลล์ ชี้ “ราคาข้าวตกต่ำ”ทำรายได้ชาวนาลด

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร (แม่โจ้โพลล์) สำรวจความคิดเห็นของชาวนาทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น  782 ราย พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 82.35 ระบุว่าราคาข้าวตกต่ำ ทำรายได้ของชาวนาลดลง รวมถึงต้นทุนในการผลิตที่สูงขึ้นด้วย

ชนเผ่าพื้นเมืองแถลง “จะขอดำรงอยู่คู่สังคมไทย”

เมื่อวานนี้ (9 ส.ค.60) เป็นอีกวันที่เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองทั่วประเทศกว่า 37 กลุ่มชาติพันธุ์ได้มารวมตัวกันในงานสมัชชาชนเผ่าแห่งประเทศไทยและวันชนเผ่าพื้นเมืองสากลทบทวนปฎิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชนพื้นเมืองในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา เพื่อค้นหาบทเรียนที่เกิดขึ้น และออกแถลงการณ์เพื่อเรียกร้องให้เกิดการคุ้มครองในสิทธิ […]

1 2 3 4 8