ประชาชนทนไม่ไหว! หมอกควันท่วมเมืองต่อเนื่อง

ประชาชนทนไม่ไหว! หมอกควันท่วมเมืองต่อเนื่อง  คนแม่สายใช้สื่อออนไลน์แสดงความรู้สึก โพสต์ภาพตนเองใส่หน้ากากกันฝุ่น ติดแฮชแท็ก #prayformaesai เรียกร้องให้รัฐแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ขณะที่เชียงใหม่ นัดรวมพล 24 […]

จากทุ่งป่าคาถึงน้ำเงา

จากทุ่งป่าคาถึงน้ำเงา โดย : นักข่าวพลเมือง ภาคเหนือ อนุกสม.ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนของชาวปกาเกอะญอ วันที่ 21-22 เมษายน 2559 […]

ประกาศผลคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรม แนวเหนือ กับ The North องศาเหนือ

ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อวีดิโอ สะท้อนความเป็นเหนือ นี่แหละ แนวเหนือ ! ยืนยันสิทธิ์ ภายในวันจันทร์ที่ 18  เมษายน 2559 […]

จากเมล็ดพันธุ์ สู่จานข้าว : เมื่อเมล็ดพันธุ์เป็นของมวลมนุษยชาติ

แม้ว่างานจากเมล็ดพันธุ์สู่จานข้าวที่บึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่นจะจบไปแล้ว แต่เรื่องราวการเดินทางของเมล็ดพันธุ์ยังคงไม่จบตามไป เรายังคงต้องปลูก อนุรักษ์ ส่งต่อเมล็ดพันธุ์ไว้เพื่อเป็นมรดกให้กับลูกหลานเราต่อไป ทราบหรือไม่ว่าประเทศไทยมีพันธุ์ข้าวพื้นบ้านที่ถูกเก็บรวบรวมพันธุ์ข้าวของศูนย์ปฏิบัติการและเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวแห่งชาติตั้งแต่ พ.ศ.2480 เรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบัน ได้รวบรวมไว้จำนวน […]

พิษณุโลก 2020 จากแยกอินโดจีนถึงศูนย์ลอจิสติกส์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาพิษณุโลกเป็นสี่แยกอินโดจีน ผ่านมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2540 จนนำไปสู่แผนการพัฒนาและจัดตั้งสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีนเพื่อศึกษาและติดตามการพัฒนาเป็น “สี่แยกอินโดจีน” ให้จังหวัดพิษณุโลกเป็นศูนย์กลางการพัฒนาพื้นที่ 9 […]

1 4 5 6 7 8