คนเนินมะปราง ขอกำหนดอนาคตการท่องเที่ยวชุมชนตนเอง

เนินมะปราง เป็นชื่อของอำเภอหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศประมาณร้อยละ 45 เป็นภูเขาหินปูนอายุกว่า 300 ล้านปี และมีถ้ำอยู่มากมาย นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่เกษตรกรรมสำคัญคือมีการปลูกมะม่วงเพื่อส่งออกพื้นที่ใหญ่ของประเทศ […]

คนเนินมะปราง ขอกำหนดอนาคตการท่องเที่ยวชุมชนตนเอง

เนินมะปราง เป็นชื่อของอำเภอหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศประมาณร้อยละ 45 เป็นภูเขาหินปูนอายุกว่า 300 ล้านปี และมีถ้ำอยู่มากมาย นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่เกษตรกรรมสำคัญคือมีการปลูกมะม่วงเพื่อส่งออกพื้นที่ใหญ่ของประเทศ […]

คุยวิทยาศาสตร์ง่ายๆ สไตล์ราฟ ยอคมัน

  ราฟ ยอคมัน นักวิทยาศาสตร์วิวัฒนาการชาวเยอรมัน ผู้ซึ่งต้องการทำให้วิทยาศาตร์กลายเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยการสื่อสารผ่านสารคดีทางธรรมชาติ เพื่อให้คนทั่วไปเข้าใจในธรรมชาติรอบตัว เกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรมากขึ้น ได้มาบอกเล่าประสบการณ์ในการทำงานในการสื่อสารผ่านสารคดีธรรมชาติ  ณ […]

ความมั่นคงทางอาหารเกี่ยวอะไรกับเรา ?

“ความมั่นคงทางอาหาร” เป็นสถานการณ์ที่คนทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญ เนื่องจากหลายประเทศทั่วโลกกำลังประสบวิกฤตความมั่นคงทางอาหารไม่ใช่เพียงแค่การมีอาหารกินเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวเนื่องกับมิติด้านสิทธิ การเข้าถึงอาหาร ความปลอดภัย ความพอเพียง และความยั่งยืน   เมื่อ […]

ชำแหละสัมปทาน-ร่าง พ.ร.บ.แร่ ประชาชนอยู่ตรงไหน?

ชำแหละสัมปทานและร่างพ.ร.บ.เหมืองแร่เหมืองแร่ ประชาชนอยู่ตรงไหน สัมภาษณ์พิเศษ เลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์ กลุ่มนิเวศวัฒนธรรมศึกษา หลังจากการนำเสนอข้อมูลในเวที ‘Development for Whom? การพัฒนาเพื่อใคร?’ […]

9 องค์กรภาคประชาชน ค้านร่างกฎหมายเปิดเสรีจีเอ็มโอ และการเข้าร่วมความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิค(ทีพีพี)

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ที่โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน และเครือข่ายภาคประชาชนรวม 9 […]

ก้าวแรกอย่างเป็นทางการของกิจการโทรทัศน์บริการชุมชนในประเทศไทย

ถือเป็นความก้าวหน้าอย่างเป็นทางการเพื่อนำไปสู่การเกิดกิจการโทรทัศน์บริการชุมชนในประเทศไทย โดยในการนี้คณะกรรมการกิจกระจายเสียง การโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ภาคประชาชน ประชาสังคมและ ไทยพีบีเอส ได้ร่วมประชุมเชิงเชิงปฏิบัติการของกิจการโทรทัศน์บริการชุมชนในประเทศไทย […]

1 5 6 7 8