เนปิดอว์ต้องหยุดการโจมตีศูนย์กลางของรัฐฉานในทันที และปลดปล่อยชุมชุมให้ได้กลับบ้าน

เนปิดอว์ต้องหยุดการโจมตีศูนย์กลางของรัฐฉานในทันที และปลดปล่อยชุมชุมให้ได้กลับบ้าน แถลงการณ์ องค์กรชุมชนรัฐฉาน 6 พฤศจิกายน 2558 องค์กรชุมชนรัฐฉาน (CBOS) ประนามอย่างรุนแรงต่อเหตุการณ์โจมตีของกองทัพกรุงเนปิดอว์ในศูนย์กลางรัฐฉาน […]

ก้วต่อไปทีวีชุมชน

“ทีวีชุมชนเป็นของชุมชน เป็นของประชาชน เป็นสื่อที่เป็นกลาง สะท้อนปัญหาที่แท้จริงของชุมชน สะท้อนปัญหาเรื่องการพัฒนาท้องถิ่น” ภาพสะท้อนที่ทุกคนอยากเห็นหลังการเปลี่ยนแปลงการจัดสรรคลื่นความถี่นำไปสู่การเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์อะนาล็อคสู่โทรทัศน์ดิจิดอล เพื่อการแบ่งสรรคลื่นสู่การเปิดช่องรายการบริการชุมชน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 […]

ล้อมวงคุย ให้ทันควัน

ปัญหาหมอกควันในภาคเหนือที่เกิดขึ้นในทุกๆปี ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ การท่องเที่ยว เศรษฐกิจและสังคมซึ่งมีสาเหตุการเกิดมาจากหลายสาเหตุ เช่น การขนส่งในภาคเมืองการผลิตในระบบอุตสาหกรรม ไฟป่า การขยายพื้นที่เกษตรเชิงเดี่ยว ไปจนถึงหมอกควันข้ามพรมแดน เป็นต้น […]

Slow Food Youth Network 2015 : เราผลิตอาหารเพื่อหล่อเลี้ยงโลก

รายงานบรรยากาศงานมหกรรมอาหารจานช้า (Slow Food Youth Network 2015) เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี การรวมตัวกันของคนรุ่นใหม่ที่สนใจในเกษตรกรรมและระบบอาหารทั่วทุกมุมโลก เพื่อสร้างเครือข่ายในการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ […]

1 6 7 8