“การศึกษา”แบบไหนที่ผู้เรียนต้องการ ?

ปัจจุบันการศึกษาเป็นสิ่งหนึ่งที่กำลังสะท้อนภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในหลายมิติ และมักจะอยู่ในระบบที่รัฐเป็นผู้ควบคุม เช่น ต้องเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนด หรือต้องสอบให้ได้คะแนนสูง ๆ ในแต่ละวิชา เพื่อให้คนในสังคมนั้นยอมรับ จนทำให้เกิดผลกระทบต่อการศึกษาไทย ทั้งในเรี่องของการแข่งขันและแบ่งชนชั้นทางการศึกษาเพิ่มขึ้น

Behind Amnatcharoen: ใครว่าอีสานแล้ง?

อีสาน – แล้ง “อีสาน” นิยามของความแห้งแล้ง แผ่นดินแตกระแหง ความลำบาก ความยากจนข้นแค้น เริ่มได้รับการพลิกฟื้นให้ชุ่มชื้นจนกลายเป็นแผ่นดินที่เขียวชอุ่ม เริ่มต้นในปี […]

Behind Chiangkhong: เชียงของ ของใคร?

  เขตเศรษฐกิจพิเศษ เชียงของ “เชียงราย” เป็นจังหวัดทางตอนเหนือสุดของประเทศไทยที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านถึง 2 ประเทศ คือ พม่า และลาว […]

Behind bangkok: Behind the urban

  กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เมืองใหญ่ที่มีความซับซ้อนและความหลากหลาย ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว พลุกพล่านไปด้วยผู้คน หากแต่พื้นที่ของเมืองกรุงเทพมหานครนั้นกลับไม่เพียงพอเสียแล้วสำหรับชีวิตของผู้คนที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดความอัดแอ […]

Behind Pakbara: อนาคตโหม๋เราเอาพรือดี?

ทรัพยากรธรรมชาติกับการพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติ กับการพัฒนาจากวิกฤติสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันได้แปรเป็นวิกฤติโลกร้อนที่ซ้อนด้วยเรื่องการปนเปื้อนของสารต่าง ๆ วิกฤติความแปรปรวนของสภาพอากาศ เราไม่ได้เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ แต่เรากำลังเผชิญกับความแปรปรวน รวมทั้งวิกฤติเรื่องอาหาร และวิกฤติภาวะถดถอยของเศรษฐกิจในประเทศชั้นนำของโลก […]

การศึกษา…เลือกได้ไหม?

โดยธรรมชาติแล้วมนุษย์ชอบที่จะเป็นผู้เลือก มากกว่าการที่จะเป็นผู้ถูกเลือก เพราะแต่ละคนย่อมจะรู้ดีที่สุดว่าสิ่งไหนคือสิ่งที่เหมาะสำหรับตัวเอง เรื่องการศึกษาก็เช่นกัน จะดีแค่ไหนถ้าผู้เรียนได้เลือกวิธีการเรียนด้วยตัวเอง     และเคยคิดไหมว่าผู้เรียนจะมีส่วนร่วมในออกแบบการศึกษาของตัวเองได้     […]

1 2 3 38