‘เท่าเทียม-ถ้วนหน้า’ ระบบหลักประกันสุขภาพ ก้าวสำคัญสู่รัฐสวัสดิการไทย

กลุ่มคนประมาณ 5 ล้านคน ใช้งบประมาณด้านสุขภาพต่อหัวเฉลี่ยมากกว่าคน 58 ล้านคน ถึงเกือบ 5 เท่าตัว “ความเท่าเทียม” อยู่ตรงไหน ? นี่คือคำถามคำโต ๆ ตะโกนดัง ๆ จาก ‘คมสันติ์ จันทร์อ่อน’ และใครอีกหลายคนในวันที่เรากำลังจะมีการแก้กฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

“ข้อมูลตลาดไม่แม่นยำ – ไม่เชื่อมโยง” อุปสรรคพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทย

ธิปไตร แสละวงศ์ นักวิจัยอาวุโส ทีดีอาร์ไอ ปฏิเสธไม่ได้ว่าอุตสาหกรรมการผลิตและการค้าสินค้าอาหารเป็นธุรกิจที่สำคัญของเศรษฐกิจไทย เนื่องจากมีห่วงโซ่การผลิตที่เชื่อมโยงตั้งแต่เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และธุรกิจส่งออก ในเชิงมูลค่า เพียงแค่ภาคเกษตรกรรมก็มีมูลค่าร้อยละ […]

ปัญหา ‘ม.48 -49’ กม.สิ่งแวดล้อม กรณี ‘เหมืองโปแตชพ่วงโรงไฟฟ้าถ่านหิน’ บำเหน็จณรงค์

เลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์ 9 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโรงไฟฟ้าพลังความร้อน (คชก.) ทำจดหมายถึงบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ […]

TDRI: ตัวเลขว่างงานกับอนาคตอาชีพคนไทยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

ยงยุทธ แฉล้มวงษ์วิเคราะห์กำลังแรงงานไทย ชี้ขาดแคลนแรงงานระดับกลางสายวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี และมีแรงงานส่วนเกินในระดับปริญญาตรีมาก เผยโจทย์ยากเตรียมคนฉลาด มีความสามารถพิเศษ และแข่งขันได้ เข้าสู่ตลาดแรงงานเพื่อตอบสนองไทยแลนด์ 4.0 แต่อย่าทอดทิ้งกำลังแรงงานที่มีอยู่แล้ว-แรงงานด้อยโอกาส-แรงงานสูงอายุ-แรงงานพิการ

TDRI: ว่าด้วยพระราชบัญญัติด้านบำเหน็จบำนาญ

วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ ตั้งข้อสังเกตหลักการ พ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ หลักการดีหวังป้องกันปัญหาด้านเศรษฐกิจ-สังคมให้ผู้สูงวัย แต่แนวทางปฏิบัติกลับไม่เป็นมิตรแก่ลูกจ้าง ชี้หลัก ‘ง่าย สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงได้’ ปรับนโยบายการออมเพื่อการชราภาพ

8 เรื่องของ ‘คนไร้บ้าน’ ที่คุณอาจไม่เคยรู้

คนไร้บ้าน (Homeless) เป็นปรากฏการณ์และเป็นประเด็นปัญหาที่ปรากฏในสังคมไทยโดยเฉพาะในเขตเมืองมานานกว่า 3 ทศวรรษ คนไร้บ้านเป็นรูปธรรมที่แสดงถึงความเหลื่อมล้ำทางสังคมด้วยสถานะของคนที่จนที่สุดที่ไม่สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยและต้องใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะ คนไร้บ้านสะท้อนถึงกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากนโยบายการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่มีความไม่เป็นธรรมและนโยบายทางสังคมที่มีประสิทธิภาพต่ำ ในหลายประเทศ ประเด็นและจำนวนคนไร้บ้านเป็นเครื่องชี้วัดหนึ่งของความสัมฤทธิ์ผลและความเป็นธรรมทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ก่อนถึงงานเสวนาสาธารณะ […]

1 2 3 432