รัฐบาลรัสเซียออกปาก นักรณรงค์ปกป้องอาร์กติกทั้ง 30 คน ยังไม่สามารถกลับบ้านได้

อัมสเตอร์ดัม, 13 ธันวาคม 2556— รัฐบาลรัสเซียได้แจ้งกับนักรณรงค์ปกป้องอาร์กติกทั้งสามสิบคนว่า พวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้ออกนอกรัสเซียได้ โดยไม่สนใจว่าเป็นการท้าทายอำนาจของศาลระหว่างประเทศซึ่งมีคำสั่งให้นักรณรงค์ปกป้องอาร์กติกทั้งสามสิบคนสมควรได้รับอนุญาตให้เดินทางออกนอกประเทศและกลับบ้านโดยทันที คณะกรรมการสอบสวนอันทรงอิทธิพลของรัสเซียได้เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรถึง แอนน์ มี เจนเซ่น ชาวเดนมาร์ก หนึ่งในนักรณรงค์ปกป้องอาร์กติก โดยระบุว่า […]

บทเรียนสื่อใหม่กับการเมือง -เก็บตกการบรรยายจากอดีตนักข่าว CNN

บทเรียนสื่อใหม่กับการเมือง -เก็บตกการบรรยายจากอดีตนักข่าว CNN ดิฉันได้ไปฟังบรรยายเรื่องสื่อใหม่กับการเมืองใหม่มาค่ะ ที่สนใจประเด็นนี้เพราะผู้บรรยายเป็นอดีตนักข่าว CNN เป็นอาจารย์ด้านการสื่อสารทั้งหนังสือพิมพ์และรัฐศาสตร์ เคยสอนถ่ายภาพ สอนด้านวิทยุ และอีกสารพัดดีกรี […]

เสวนา ‘ข้อเสนอทางเลือกในการแก้ไขความขัดแย้งทางการเมืองตามวิถีทางประชาธิปไตย’

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.2556 ที่ผ่านมา สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) ร่วมกับศูนย์ศึกษาความขัดแย้งและสันติวิธี และศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย […]

“มอง” ลูกชาวนา นักข่าวพลเมืองคลองโยง จ.นครปฐม

งานถอดบทเรียนของสำนักข่าวชาวบ้าน จากประสบการณ์นักวิชาการลูกชาวนา “ประภาส ปิ่นตบแต่ง” นักข่าวพลเมืองรุ่นบุกเบิกของประเทศไทย เมื่อปี 2551 ที่มา – สารตั้งต้น […]

นักข่าวพลเมืองและความหมายใหม่ของสื่อสาธารณะ

นักข่าวพลเมืองและความหมายใหม่ของสื่อสาธารณะ ฐิตินบ โกมลนิมิ, เบญจมาศ บุญฤทธิ์ สำนักข่าวชาวบ้าน สัมภาษณ์และเรียบเรียง ภาพประกอบโดย อิบรอฮิม มะโซ๊ะ […]

1 435 436 437 438 439 441