นักข่าวพลเมืองและความหมายใหม่ของสื่อสาธารณะ

นักข่าวพลเมืองและความหมายใหม่ของสื่อสาธารณะ ฐิตินบ โกมลนิมิ, เบญจมาศ บุญฤทธิ์ สำนักข่าวชาวบ้าน สัมภาษณ์และเรียบเรียง ภาพประกอบโดย อิบรอฮิม มะโซ๊ะ […]

ปรากฏการณ์สื่อใหม่กับการเมือง :สัมภาษณ์ อ. มานะ ตรีรยาภิวัฒน์

หนึ่งในปรากฏการณ์สำคัญที่เราเห็นในการชุม­นุมทางการเมืองในครั้งนี้ คือการใช้โซเชียลมีเดียร์ในการแชร์ข้อมูล หรือการสร้างกระแสรวมกลุ่มจากโลกอออนไลน์ม­าสู่การชุมนุมทางท้องถนน สิ่งนี้บอกอะไรกับเรา ทีมข่าวพลเมืองไทยบีพีเอส ไปคุยกับ ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ นักวิชาการด้านสื่อ จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย […]

เครือข่ายลุ่มน้ำปิง เสนอ 9 แนวทางการจัดการน้ำลุ่มน้ำปิง

ภาคประชาชนลุ่มน้ำปิง เสนอการจัดการน้ำภายใต้งบประมาณ 3.5 แสนล้านบาท ต้องถอดบทเรียนการจัดการลุ่มน้ำที่ผ่านมา เพื่อไม่ให้นำงบประมาณไปแก้ไขปัญหาจากโครงการเดิมที่ผิดพลาด ในเวทีสัมมนาการจัดการลุ่มน้ำปิงอย่างยั่งยืน วันที่ 30 กรกฎาคม […]

ข้อเสนอและแนวทางปฏิบัติปฏิรูปการกระจายอำนาจ:ภาคีขับเคลื่อนเชียงใหม่จัดการตนเอง

จดหมายเปิดผนึก ภาคีขับเคลื่อนเชียงใหม่จัดการตนเอง ถึง องค์กร/หน่วยงาน/และผู้มีแนวคิดปฏิรูปการกระจายอำนาจ 13 ธันวาคม 2556 เรื่อง ข้อเสนอและแนวทางปฏิบัติปฏิรูปการกระจายอำนาจ เรียน […]

ข้อเสนอและแนวทางปฏิบัติปฏิรูปการกระจายอำนาจ:ภาคีขับเคลื่อนเชียงใหม่จัดการตนเอง

จดหมายเปิดผนึก ภาคีขับเคลื่อนเชียงใหม่จัดการตนเอง ถึง องค์กร/หน่วยงาน/และผู้มีแนวคิดปฏิรูปการกระจายอำนาจ 13 ธันวาคม 2556 เรื่อง ข้อเสนอและแนวทางปฏิบัติปฏิรูปการกระจายอำนาจ เรียน […]

อรุณสวัสดิ์ไซยาไนด์

1. เล่ง วงศ์คำโสม “ฉันทนทุกข์ทรมานทุกเช้า” เล่ง วงศ์คำโสม หนึ่งในชาวบ้าน 54 คนจากหกหมู่บ้านในเขตตำบลเขาหลวงที่พบว่ามีภาวะพิษไซยาไนด์ เล่งใช้เวลาเกือบทั้งวันในบ้าน เธอกลัวการออกจากบ้าน […]

1 436 437 438 439 440 441