การถ่ายทอดการแสดงแสง สี เสียง ปิดตำนานหนานทิพย์ช้าง มร.ลป.

คุณโกส่งรายละเอียดลำดับการจัดงานมาให้นะคะ19.00 น.   พิธีเปิด19.30 น.   ฉายหนังสั้น “ความรัก” ชาวนิเทศศาสตร์ 3 รส สามเรื่องราว •   ฉันยังอยู่•   สุดทางรัก•   บันทึกหน้าสุดท้าย20.00  น.   การแสดง […]

เวที”ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศ ฉบับประชาชน

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเวทีสัมมนาภาคเหนือ "ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศ ฉบับประชาชน" วันพุธที่ 26 มกราคม 2554  เวลา 9.00 – […]

รถถีบเชียงใหม่ขอผ่านเส้นทางกองบิน – พลเมืองช่วยเปลี่ยน ใครจะช่วยเปลี่ยนอีกบ้าง ?

ช่วงต้นปีอย่างนี้  คนในเมืองเชียงใหม่ที่มีรถยนต์ส่วนใหญ่จะมีกิจกรรมสำคัญหนึ่งที่พลาดไม่ได้คือ  "กรอกใบขออนุญาตขับรถผ่านกองบิน 41"  เพราะถือว่าเป็นเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตการเดินทางสัญจรของเมืองนี้ไปแล้ว น่ายินดีที่หลายหน่วยงานพยายามแก้ไขปัญหาการจราจรที่ตึดหนึบหนับในเมืองนี้  ผู้คนต่างยินดี ให้กล่อง กล่าวขอบคุณกองบิน 41 […]

ความร่วมมือทางวิชาการอิสลามสู่ชุมชนมุสลิมภาคเหนือ28-29 ม.ค.ที่เชียงใหม่

โครงการความร่วมมือทางวิชาการอิสลามสู่ชุมชนมุสลิมภาคเหนือ(ครั้งแรกในภาคเหนือ จาก 5 องค์กรใหญ่ในประเทศไทย)วัตถุประสงค์:1) เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานขององค์กรมุสลิมทั้งในพื้นที่และต่างพื้นที่ 2) เพื่อกระตุ้นและปลูกฝังจิตสำนึกการทำงานเพื่ออิสลามในหมู่นักศึกษาและมุสลิมทั่วไป3) เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานเพื่ออิสลามองค์กรร่วมจัด– สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่– สมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย […]

1 513 514 515 516 517 523