วิธีรับชม “ดีสลาตัน”

รายการ "ดีสลาตัน ณ แดนใต้" เป็นรายการที่เน้นการมีส่วนร่วม ของคนท้องถิ่น สนองความต้องการของพี่น้องภาคใต้ ครอบคลุม 5 จังหวัด […]

กว่าจะเป็น”ดีสลาตัน ณ แดนใต้”

ที่มาของโครงการเป็นการผลิตรายการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ชม ในแต่ละท้องถิ่น เป็นหนึ่งในพันธกิจของ องค์กรการกระจายเสียง และแพร่ภาพสาธารณะ แห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) โดยมีจุดประสงค์ตอบสนองความแตกต่าง หลากหลาย ทั้งทางด้านภาษา […]

คุณค่า“กลุ่มคนเสื้อแดง” สู่การออกแบบประเทศไทย

บทความโดย  ชัยวัฒน์  จันธิมา /  สถาบันปวงผญาพยาว  จังหวัดพะเยา (ไม่สงวนสิทธิการเผยแพร่) การชุมนุมของประชาชนกลุ่มคนเสื้อแดงถูกสลายลง ด้วยอำนาจของรัฐ มองดูเหมือนประหนึ่งว่ากลุ่มคนเสื้อแดงนั้นได้รับความพ่ายแพ้ พร้อมกับข้อเรียกร้องที่สูญเปล่าอย่างไม่มีอะไรจับต้องได้แม้แต่น้อย  […]

1 515 516 517