ร.พ.มหาราช จ.นครราชสีมา แจ้งเบอร์โทร- เบอร์บัญชีบริจาคช่วยผู้ป่วย-น้ำท่วม

      โรงพยาบาลมหาราชฯ จัดเจ้าหน้าที่ดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มกำลัง แม้ว่าเจ้าหน้าที่ประมาณร้อยละ 30 ไม่สามารถเดินทางมาปฏิบัติงานได้ และบ้านพักเจ้าหน้าที่ถูกน้ำท่วมทั้งหมด ได้เปิดหอประชุมชั้น […]

นโยบายป่าไม้แห่งชาติ

        เพื่อให้การจัดการและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ สามารถกระทำ โดยต่อเนื่องในระยะยาวและประสานสอดคล้องกับ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติชนิดอื่น จึงสมควรกำหนด นโยบายการ […]

ข้าววัชพืช

โดย ดร.จรรยา มณีโชติกลุ่มวิจัยวัชพืช  สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชกรมวิชาการเกษตร ข้าววัชพืชปัจจุบัน ชาวนาในเขตภาคกลางจนถึงเหนือตอนล่าง กำลังประสบกับวัชพืชชนิดใหม่ที่มีลักษณะเหมือนต้นข้าวจนแยกไม่ออกในระยะต้นกล้า วัชพืชชนิดนี้มีชื่อเรียกต่างๆกันในแต่ละท้องถิ่นตามลักษณะภายนอกที่ปรากฏว่า “ข้าวหาง ข้าวนก […]

ชมคลิป การลงพื้นที่ปฏิบัติการการทำข่าวของนักข่าวพลเมืองเยาวชนป่าพรุ จ.พัทลุง

วันที่สอง (17 ต.ค.53) ของการอบรมนักข่าวพลเมืองเยาวชนป่าพรุ จ.พัทลุง ในการลงพื้นที่ปฏิบัติการการทำข่าว เรื่อง ร้านอาหารชายตลิ่ง กับน้องๆจากกลุ่ม "ซอกแซกนิวส์" […]

บรรยากาศการอบรมนักข่าวพลเมืองบ้านเทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

บรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพลเมืองทีวีไทย ที่บ้านเทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โดยมีตัวแทนชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เยาวชน จาก 5 ตำบลใน […]

1 518 519 520 521 522 523