นักข่าวพลเมือง สาละวินแม่น้ำแห่งความหวัง

นักข่าวพลเมือง สาละวินแม่น้ำแห่งความหวังปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา องค์กรชาวบ้านจากจังหวัดอุบลราชธานี ได้เดินทางไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับชุมชนบ้านท่าตาฝั่ง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเตรียมรับมือกับโครงการสร้างเขื่อนฮัตจีในประเทศพม่า เพราะคนปลายน้ำคงได้รับผลกระทบอย่างเลี่ยงไม่ได้ถ้าเขื่อนสร้างเสร็จ ติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมืองจังหวัดอุบลราชธานี สาละวินแม่น้ำแห่งความหวัง (Embedding […]

นักข่าวพลเมืองแรงงานภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต แม้ว่าจะได้ค่าแรงขั้นต่ำสูงที่สุดในประเทศไทย โดยเฉลี่ยวันละ 221 บาท แต่ก็ยังไม่สอดคล้องกับค่าครองชีพของผู้ใช้แรงงาน พวกเขาเชื่อว่านโยบายขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็นวันละ 300บาท จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นกว่าเดิมได้ ติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมืองเครือข่ายสื่อสารแรงงาน […]

นักข่าวพลเมือง : กองทุนเพื่อการพึ่งตนเองบ้านเก้าบาตร จ.บุรีรัมย์

นักข่าวพลเมือง : กองทุนเพื่อการพึ่งตนเองบ้านเก้าบาตร จ.บุรีรัมย์    สังคมเมืองที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบจนผู้คนไม่มีเวลาให้กัน แต่สังคมชนบทอย่างบ้านเก้าบาตร อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ยังเต็มไปด้วยน้ำใจของคนในชุมชน […]

ชมย้อนหลังรายการเด็กมีเรื่องตอน ชายหาดมีชีวิต

 ตอน ชายหาดมีชีวิต    ในอนาคตถ้าหากเกิดการแก้ไขปัญหาที่ไม่ถูกวิธี ต่อไปชายหาดของเราคงจะหายไปออกอากาศ 6-8-54 ทางไทยพีบีเอส 6 8 54 […]

ชมย้อนหลังรายการเด็กมีเรื่อง ตอน ความสุขเล็กของเด็กดื้อ

 ตอน ความสุขเล็กของเด็กดื้อ    ชายหาด  เป็นความสุขเล็กๆที่มอบให้ผมในช่วงที่อยู่ข้างใน  ซึ่งตอนนี้มันกำลังจะหายไปออกอากศ 30-7-54ทางไทยพีบีเอส 30 7 54 […]

นักข่าวพลเมือง เด็กไทใหญ่เรียนภาษาไทยในแค้มป์

เด็กไทใหญ่เรียนภาษาไทยในแค้มป์    ภาษาไทยเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเยาวชนชาวไทใหญ่ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย เพราะพวกเขาต้องสื่อสารกับคนรอบข้าง ทำให้การเรียนรู้ภาษาไทยมีความจำเป็นต่อชีวิตประจำวัน ซึ่งสามารถสร้างมิตรภาพกับคนไทยได้เป็นอย่างดี   ติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมืองกลุ่มฉานยูธพาเวอร์ จังหวัดเชียงใหม่ นักข่าวพลเมืองเด็กไทใหญ่ (Embedding […]

นักข่าวพลเมือง : สิทธิการดูแลสุขภาพของคนไร้สัญชาติ จ.อุบลราชธานี

นักข่าวพลเมือง : สิทธิการดูแลสุขภาพของคนไร้สัญชาติ จ.อุบลราชธานี    ที่ผ่านมากลุ่มคนที่ไม่สามารถเข้าถึงสวัดสิการของรัฐได้โยสะดวก คือกลุ่มคนไร้สัญชาติ แต่วันนี้ ชาวบ้านที่ อ.บุณฑริก […]

1 230 231 232 233 234 235