นักข่าวพลเมือง : กาลักน้ำ การบริหารจักการน้ำในชุมชน

ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน ชุมชนที่นั้นมีความหวังว่าจะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในภาคเกษตร ให้มีน้ำปลูกข้าว และทำสวน ในฤดูแล้งด้วย การทำกาลักน้ำ เพื่อปันน้ำจากอ่างเก็บน้ำให้กับเกษตรกร หลังหมดฤดูฝน  […]

นักข่าวพลเมือง : ค่ายเยาวชนบ้านพอก

กิจกรรมค่ายการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชน ซึ่งเป็นความร่วมมือของเพื่อนๆจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  เยาวชน และผู้นำชุมชนบ้านพอก อ.ตระการพืชผล  ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้สร้างประสบการณ์เรียนรู้โดยตรงจากการทำกิจกรรมร่วมกับคนในชุมชน   l 25 ก.ย. […]

นักข่าวพลเมือง : วิถีอนุรักษ์ควายไทย

ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ที่อ่างเก็บน้ำลำพอกเต็มไปด้วยฝูงความนับร้อยตัว ออกมาหากินหญ้าสาหร่ายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ชาวบ้านใน ต.กุดหวาย อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ใช้สถานที่แห่งนี้เป็นที่เลี้ยงควายตามธรรมชาติ ความผูกพันระหว่างคนกับควายและการพึ่งพาธรรมชาติ เป็นภาพที่หลายคนอาจหาชมได้ยาก […]

นักข่าวพลเมือง : รับมือแผ่นดินไหวเมียนมา

ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ประเทศเมียนมาต้องเผชิญกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวหลายครั้ง  ทำให้ประชาชนตื่นตัว และสนใจที่จะเตรียมความพร้อมรับมือกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต  รวมถึงชาวเมียนมาที่ท่าขี้เหล็ก เมืองชายแดนในรัฐฉานด้วย จึงมีความร่วมมือกันของชาวไทยและเมียนมาจัดการฝึกซ้อมรับมือแผ่นดินไหว นักข่าวพลเมืองมูลนิธิกระจกเงา […]

นักข่าวพลเมือง : สิทธิชุมชน

เมื่อเดือนสิงหาคม ที่ผ่าน พฤ โอโดเชา นักข่าวพลเมือง ปกาเกอะญอ จ.เชียงใหม่ ได้เดินทางมาร่วมเวทีสัมมนาวิชา สิทธิชุมชนกับการอนุรักษ์ป่าไม้ เส้นขนานที่ไม่มีวันบรรจบ […]

นักข่าวพลเมือง : ศาลเจ้าเมืองสงขลา

การสร้างเมืองตามประเพณีโบราณนิยมสร้างหลักเมืองไว้ เพื่อเป็นมิ่งขวัญและนิมิตมงคล รวมถึงศาลหลักเมืองสงขลา หรือที่ ชาวสงขลาเรียกว่า “ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง” ที่สร้างขึ้นมาพร้อมกับการสร้างเมืองสงขลา วันนี้ นักข่าวพลเมือง จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา […]

1 2 3 4 5 235