นักข่าวพลเมือง : ศาลเจ้าเมืองสงขลา

การสร้างเมืองตามประเพณีโบราณนิยมสร้างหลักเมืองไว้ เพื่อเป็นมิ่งขวัญและนิมิตมงคล รวมถึงศาลหลักเมืองสงขลา หรือที่ ชาวสงขลาเรียกว่า “ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง” ที่สร้างขึ้นมาพร้อมกับการสร้างเมืองสงขลา วันนี้ นักข่าวพลเมือง จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา […]

นักข่าวพลเมือง : ถนนคนเดิน ถนนสายวัฒนธรรม จ.เชียงใหม่

การรวมกลุ่มกันของเด็กๆ และผู้ปกครองที่รักในศิลปะวัฒนธรรมจึงเกิดชมรมรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ขึ้น เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สร้างสีสันให้กับถนนคนเดินท่าแพ หากใครมา จ.เชียงใหม่ ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต้องนึกถึง และถนนคนเดินแห่งนี้ยังเป็นถนนสายวัฒนธรรมที่ให้ลูกหลานคนเชียงใหม่ได้แสดงความสามารถ  ติดตามกับ คุณปองกาญจน์ […]

นักข่าวพลเมือง : ยกเลิกโรงไฟฟ้าถ่านหิน

ก่อนหน้านี้เมียนมามีแผนสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด 2,640 เมกกะวัตต์ บนพื้นที่นอกเมืองมะริด บริเวณที่ราบริมแม่น้ำตะนาวศรีเพื่อผลิตไฟฟ้าขาย    ซึ่งนับตั้งแต่ปี 2556 ประชาชนในพื้นที่ได้แสดงจุดยืนไม่ต้องการโรงไฟฟ้าถ่านหิน เพราะเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของผู้คน […]

นักข่าวพลเมือง : PBL จากครูสู่โค้ช

PBL หรือ Project Based Learning การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้แบบหนึ่งที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยอาศัยความสนใจของผู้เรียนเองเพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้และทักษะผ่านการทำงานสู่การค้นคว้าและการใช้ความรู้ในชีวิตจริง นักข่าวพลเมือง เอ๋ อิสระชน […]

นักข่าวพลเมือง : เครื่องฮ้อย เครื่องพัน

งานบุญผะเหวด หรือ บุญเดือนสี่ เป็นหนึ่งในงานบุญตาม “ฮีตสิบสอง” ของชาวอีสาน ซึ่งนอกจากได้ร่วมทำบุญโดยการบริจาคทานครั้งใหญ่  และฟังเทศน์มหาชาติแล้ว  การเตรียมเครื่องบูชาในงานบุญนี้ ที่เรียกว่า […]

นักข่าวพลเมือง : ไหว้ครูบูชาอาจารย์ใหญ่

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีไหว้ครูก่อนเริ่มต้นปีการศึกษาขึ้นเพื่อแสดงความเคารพต่อครูผู้สอนในปัจจุบันและระลึกถึงอาจารย์ใหญ่ที่อุทิศร่างกายให้ได้เรียนรู้ ติดตามเรื่องนี้กับ คุณพัฒนะ พิมพ์แน่น MSU News ออกอากาศวันที่ […]

นักข่าวพลเมือง : ล่องแม่น้ำตะนาวศรี

 คุณวิชัย จันทวาโร สำนักข่าวชายขอบ จะพาเดินทางไปที่เมืองมะริด ประเทศเมียนมา  ซึ่งเป็นอีกเมืองท่าสำคัญ ที่มีชื่อเสียงด้านอุตสาหกรรมประมง โดยการล่องเรือในแม่น้ำตะนาวศรี   เรื่องราวระหว่างทางจะเป็นอย่างไร […]

1 2 3 4 5 6 235