นักข่าวพลเมือง : สร้างศิลป์ในสวน

ต้นไม้ในเมืองมีความสำคัญหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซต์ ให้ออกซิเจน หรือสร้างความร่มรื่นให้บริเวณใกล้เคียง วันนี้น้องๆโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จะพาไปชมการสื่อสารเรื่องพื้นที่สีเขียวเมืองผ่านภาพวาดของเพื่อนๆนักเรียนจาก 17 โรงเรียนในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ l […]

นักข่าวพลเมือง : ใบเสมาหิน

ใบเสมาบ้านกุดโง้ง จังหวัดชัยภูมิ เป็นโบราณวัตถุที่ทำจากหินทราย เป็นศิลปะสมัยทวารวดี นอกจากจะดึงดูดในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้ว สำหรับคนในชุมชน ใบเสมาหินยังมีคุณค่าต่อการสร้างกระบวนการด้านคุณธรรม นำไปสู่การทำพิธีประกาศสัจจะบารมีที่คนในชุมชนทำร่วมกัน คุณสุนันทา โรจน์เรืองไร […]

นักข่าวพลเมือง : นักวิจัยชุมชน

นอกจากข้อมูลความรู้ที่เป็นงานวิชาการแล้ว  การนำงานวิจัยไปสื่อสาร และปรับใช้กับชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม เป็นอีกข้อท้าทายที่นักวิจัยในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี พยายามเรียนรู้ร่วมกับชุมชน จะเป็นอย่างไร ติดตามกับนักข่าวพลเมืองมูลนิธิสื่อสร้างสุข l 9 […]

นักข่าวพลเมือง : ร้านน้ำชาวิถีกลางคืน เมืองปัตตานี

หากใครเคยได้ไปสัมผัสกับบรรยากาศร้านน้ำชาตามหมู่บ้านในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ คงเข้าใจวิถีและความสัมพันธ์ของผู้คนผ่านบทสนทนาในวงน้ำชา นักข่าวพลเมือง จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี เห็นความเปลี่ยนแปลงของถนนสายหน้ามหาวิทยาลัย ที่มีร้านน้ำชาในเมืองเพิ่มมากขึ้น และได้สื่อสารเรื่องราวนี้มาให้ได้ชมกัน ออกอากาศวันที่ 9 ก.ย. […]

นักข่าวพลเมือง : กราฟฟิติ กำแพงปูนสื่อวัฒนธรรมปากน้ำโพ

กราฟฟิติเป็นภาพวาดที่เกิดจากการขีดเขียนไปบนผนังเป็นรูปร่างและเรื่องราวต่างๆ หลายคนอาจจะมองว่าเป็นการทำลาย สาธารณะสมบัติ แต่ที่จังหวัดนครสวรรค์กลุ่มคนรุ่นใหม่ได้ใช้กราฟิติเป็นศิลปะเชิงสร้างสรรค์เพื่อสื่อเรื่องราวประวัติศาตร์วิถีชีวตดของผู้คนไปติดตามกับนักข่าวพลเมือง คุณอนนท์ธวัส บุตรอินทร์ ออกอากาศวันที่  8 ก.ย. 59 […]

นักข่าวพลเมือง : หอศรีลำดวน

“หอศรีลำดวนเฉลิมพระเกียรติ”  สถานที่พักผ่อนและแหล่งเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมของชาวจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งตั้งอยู่ที่เกาะห้วยน้ำคำ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  l 7 ก.ย. 59 l […]

นักข่าวพลเมือง : ใบตองพืชเศรษฐกิจสร้างรายได้

พื้นที่กว่า 3,000ไร่ ในตำบลคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ที่นี่เป็นพื้นที่สำหรับการปลูกต้นกล้วยที่สำคัญ ชาวบ้านบอกว่าพื้นที่นี้ มีการปลูกต้นกล้วยมากว่า100ปี สามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านที่นี่  l […]

1 5 6 7 8 9 235