นักข่าวพลเมือง : เนปาลกับการฟื้นฟู

ผ่านมากว่า 1 เดือน แล้วสำหรับเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ใน­เนปาล วันนี้นักข่าวพลเมืองจะพาไปดูความพยายามร่­วมมือกันของผู้คนที่นั่นในการฟื้นฟูบ้านเร­ือนและวิถีชีวิต ติดตามเรื่องราวจากนักข่าวพลเมือง กลุ่ม 1500 ไมล์ ข่าวค่ำ […]