ยื่น 14,654 ชื่อ ดันร่างกฎหมายบำนาญ สร้างหลักประกันรายได้ยามชรา

ประชาชนรวมรายชื่อหนุน “บำนาญแห่งชาติ” สร้างหลักประกันรายได้ให้ประชาชนยามแก่ หวังเป็นเครื่องมือลดความยากจนเรื้อรัง เตือนจับตา นายกฯ ลงนามเห็นชอบให้สภาฯ พิจารณาหรือไม่

สำรวจความเห็น ‘ความมั่นคงของชีวิต’ ปชช.ชี้ ‘เบี้ยยังชีพ’ คือความหวังเมื่อสูงวัย

20 ก.ย. 2558 เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อความมั่นคงในชีวิตเมื่อสูงวัย โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 953 คน ใน 4 […]