สนช. ผ่านร่างกฎหมายคุ้มครองสัตว์

หลังจากที่ประชาชนกว่า 114,000 คนได้ร่วมลงชื่อเรียกร้องให้ สนช. ออกกฎหมายคุ้มครองสัตว์ผ่าน www.change.org/protectanimals วันนี้ สนช. ได้ผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวแล้ว โดยองค์กรเพื่อสวัสดิภาพสัตว์ต่างๆ […]

2 องค์กรอังกฤษ-กัมพูชาส่งจดหมายถึง บ.น้ำตาลขอนแก่น ชาวบ้าน 200 ครอบครัวขอเจรจาโปร่งใส

24 ตุลาคม 2557 – บริษัทที่ปรึกษากฎหมายจากกรุงลอนดอน และศูนย์การศึกษากฏหมายเพื่อชุมชน (Community Legal Education Centre […]

ราคายา กับมาตรา 190

ข้อสังเกตการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 190 ในลักษณะเพิ่มอำนาจฝ่ายบริหารในการทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ โดยข้อสังเกตของคนกลุ่มมองว่า เป็นการลดกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจระหว่างสภาและการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนั้นทำให้กลุ่มผู้ป่วยที่ใช้ยารักษาโรคประจำและองค์กรด้านสิทธิในการเข้าถึงยา เป็นห่วงว่า มาตรการ 190 นี้จะนำไปสู่ภาวะยาราคาแพง เรื่องนี้เกี่ยวข้องกันอย่างไร […]

1 2 3 4