มนทนา ดวงประภา : ‘ฟิลิปปินส์’ ตัวอย่างการใช้กฎหมายหยุด ‘การแกล้งฟ้อง’

ชื่อบทความเดิม: การใช้กฎหมายเพื่อยับยั้งการฟ้องร้องคดีคุกคามนักต่อสู้เพื่อสิทธิชุมชน กรณีตัวอย่าง ฟิลิปปินส์ มนทนา ดวงประภา ทนายความ มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม SLAPP case […]

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสากลด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ก้าวสู่ยุคอาเซียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสากลด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ก้าวสู่ยุคอาเซียน ที่อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท  เหลืองบุตรนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ […]

ทวงความคืบหน้า ‘กฎหมายองค์การอิสระเพื่อผู้บริโภค’ พ้อรัฐเตะถ่วง

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เผยกฎหมายผู้บริโภคกำลังรวบรวมความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อยู่ในสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผู้บริโภคยืนยันต้องมีและเร่งผลักดันกฎหมาย  8 ก.ค. 2558 ตัวแทนกลุ่มผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากการใช้สินค้าและบริการ จำนวน 20 […]

จิ๊กซอว์ประเทศไทย : ปฏิรูปพระพุทธศาสนา

จับตาความเคลื่อนไหวกฏหมายประกันสังคมฉบับ­ใหม่ในวันนี้ ท่ามกลางเสียงทักท้วงหลายข้อจากเครือข่ายแ­รงงานที่ยังไม่ถูกให้ความสำคัญ ขยายประเด็นเรื่องร้อนวงการสงฆ์