เกล็ดเล็กน้อย เรื่องการหย่าสามครั้งในอิสลาม จากการดูงานที่อินเดีย

เกล็ดเล็กน้อย เรื่องการหย่าสามครั้งในอิสลาม จากการดูงานที่อินเดีย ชุมพล ศรีสมบัติ        ผมเป็นหนึ่งในสองของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากแผนงานสร้างเสริมสุภาวะ มุสลิมไทย (สสม.) […]