แด่นักเรียนด้วยรัก กับ ศาสวัต บุญศรี

ในช่วงที่ผ่านมาปีเศษๆ มีความพยายามในการปฏิรูปในหลายๆ ด้าน แน่นอน หนึ่งในนั้นคือเรื่องที่ไม่แตะไม่ได้ เพราะมันเกี่ยวกับอนาคตของประเทศอันสำคัญ การศึกษาที่มาจากการพิจารณาและความเห็นของผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์มากกว่า มีเป้าประสงค์ที่ต้องการให้เด็กจบออกมามีความรู้ที่ดี เป็นคนดีของชาติ ไม่ออกนอกลู่นอกทาง แต่นั่นพอเพียงไหม ในยุคนี้สมัยนี้ ที่เด็กๆ ต่างก็มีความคิดความเห็นใหม่ๆ ที่อยากให้คุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาทั้งหลายรับฟัง

นักข่าวพลเมือง: เตรียมรับมือ กยศ. ม.พะเยา

นักข่าวพลเมือง C-reporters ติดตามการปรับตัวของนิสิตนักศึกษาและมหาวิ­ทยาลัยพะเยา กับกำหนดหลักเกณฑ์การกู้ยืม กยศ.ฉบับใหม่  ออกอากาศวันที่ 20 มี.ค. 58 เวลา 12.45 […]

ม.พะเยา เตรียมรับมือกับหลักเกณฑ์กู้ กยศ.ฉบับใหม่

ม.พะเยาเตรียมรับมือ  หลังเกณฑ์กู้เงินยืมเรียน กยศ. ฉบับใหม่กำหนดใช้ในปี 2558 พบนิสิตนักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์เป็นจำนวนมาก  ตามที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ปรับหลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาโดยผู้ที่จะยื่นกู้จะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 […]