เลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์: ปัญหาของอาชญาบัตรพิเศษเพื่อสำรวจแร่โปแตชที่อำเภอวานรนิวาส

“เลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์” ผู้ประสานงานโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านทรัพยากรแร่ กลุ่มนิเวศวัฒนธรรมศึกษา มอง 5 ประเด็น “หลักเกณฑ์” ในกฎหมายแร่ฉบับใหม่ที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อสำรวจแร่โปแตชที่อำเภอวานรนิวาส

ร้องกพร.เปิดข้อมูลและสถิติผู้ป่วยเดิมรอบเหมืองทองเพื่อความชัดเจน

ผู้ได้รับผลกระทบจากเหมืองแร่ทองคำ  เข้ากรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่วันนี้ ร้องเปิดรายชื่อผู้ป่วยเดิม และเปิดสถิติผู้เจ็บป่วยเพื่อความชัดเจน  และขอให้ผู้ประกอบการดูแลคนงานเหมืองแม้จะอยู่ในช่วงหยุดพักกิจการ    น.ส.สื่อกัญญา ธีระชาติดำรง ผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากกิจการเหมืองแร่ทองคำ เปิดเผยว่า […]