เลือกตั้ง 62 : จริงใจหาทางออกให้อำนาจที่ควบแน่น จริงหรือ ?

แก้โจทย์คอร์รัปชั่น ที่พันกับการปฏิรูประบบราชการ เป็นเรื่องใหญ่   กุญแจที่จะไขสู่ความสำเร็จต่อเรื่องนี้อาจมีหลายดอก หนึ่งในนั้น มีผู้เสนอกุญแจ “กระจายอำนาจ”  10 วัน 1000 […]

อาลัย “สวิง ตันอุด” ผู้ผลักดันปรับโครงสร้างอำนาจสู่การจัดการตนเอง

อาลัย “สวิง ตันอุด” ผู้ผลักดันปรับโครงสร้างอำนาจสู่การจัดการตนเอง   ภาพจากเฟซคุณสวิง ตันอุด โพสต์โดย Narawadee Yokhum เวลาเพียง […]

เวที สช.ดัน “พลเมืองตื่นรู้-ปฏิรูปราชการ-ชุมชนจัดการตนเอง” วางรากฐานใหม่ระบบสุขภาพ

สช.เปิดเวทีสานพลังปฏิรูประบบสุขภาพ ดึงทุกภาคส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความเห็น ผลักดันมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ หวังเสนอต่อ สปช. อย่างเป็นรูปธรรม ชี้เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ต้องสร้าง “พลเมืองตื่นรู้” และผ่าตัดใหญ่ระบบราชการ ลดอำนาจส่วนกลาง […]

“สุรินทร์โนวเจียเมียนเซาะ” วาระการพัฒนาจังหวัดที่ประชาชนขอมีส่วนกำหนด

รุ่งโรจน์ เพชระบูรณิน เรื่อง/ภาพ ความเคลื่อนไหวของภาคประชาชนที่ลุกขึ้นมากำหนดแผนการพัฒนาจังหวัด ในพื้นที่ภาคอีสานใต้  นอกจากจังหวัดอำนาจเจริญ ที่มีการประกาศธรรมนูญประชาชนฅนอำนาจเจริญสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข และประกาศใช้แผนพัฒนาภาคประชาชนสู่เมืองธรรมเกษตรแล้ว ที่จังหวัดสุรินทร์เอง ภาคประชาชน […]

คุยสั้นๆ กับ ‘ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ’ ความหวังปฏิรูปการศึกษา ภายใต้รัฐกระชับอำนาจ

“คืนการศึกษาให้ประชาชน ให้สังคมปฏิรูปการศึกษา” มอตโต้การปฏิรูปการศึกษาของสมัชชาเครือข่ายปฏิรูปการศึกษา จากเวที ‘คืนการศึกษาให้สังคม’ ช่วงเวลาแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มคนทำงานด้านการศึกษา ในการประชุมวิชาการ ‘สานพลังเรียนรู้ครูนักปฏิบัติ: คืนความสุขสู่ผู้เรียน’ 2-3 เม.ย. […]

คนอีสานยกร่าง ‘แผนแม่บทการจัดการป่าไม้ภาคประชาชน’ กระจายอำนาจจัดการที่ดิน

รายงานโดย ศรายุทธ ฤทธิพิณ สำนักข่าวเครือข่ายปฎิรูปที่ดินภาคอีสาน www.esaanlandreformnews.com ภาคประชาชนอีสานยกร่างแผนแม่บทป่าไม้ภาคประชาชน ‘หมอนิรันดร์’ แจงเหตุผล เรื่องร้องเรียนกรณีที่ดินป่าไม้มากกว่า 40 […]

1 2 3 4