2557 ปีแห่งการปฏิรูป ภาคประชาชน 17 จังหวัดเหนือ เคลื่อนแก้โครงสร้างอำนาจ

เครือข่ายประชาชนขับเคลื่อนเพื่อจังหวัดปกครองตนอง (คปป.) ภาคเหนือร่วมกันเสนอแนวคิดปฏิรูปประเทศไทย สู่สังคมอนาคต  ชี้ ปี 2557 เป็นปีแห่งการปฏิรูปเชิงโครงสร้าง  ดันร่าง พ.ร.บ.จังหวัดปกครองตนเอง สู่รูปธรรมการกระจายอำนาจ […]

ก(ล)างเมือง ตอน เธอไม่ขอ ฉันก็จะให้

ในช่วงปลายฤดูมรสุมอย่างนี้  ยังมีอีกหลายพื้นที่ที่เสี่ยงกับภาวะท่วม  แม้ว่าพายุที่พัดเข้ามาในประเทศไทยเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาจะไม่ได้มีความรุนแรงมากมาย แต่ฝนที่ตกหนักติดต่อกันหลายวัน สร้างความกังวลว่า อาจจะเกิดน้ำท่วมซ้ำรอยปีที่แล้ว หน่วยงานของรัฐในฐานะผู้ดูแลรับผิดชอบ พยายามหาแนวทาง มาตรการเพื่อคลี่คลายปัญหาดังกล่าว หากแต่แผนการจัดการและวิธีการป้องกันน้ำท่วมที่ปรากฏในบางพื้นที่ […]

ก(ล)างเมือง ตอน เรารักคันกั้นน้ำ

เหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อตุลาคมปีที่แล้ว ทำให้หลายจังหวัดในภาคกลางรวมถึงกรุงเทพฯ ได้รับผลกระทบอย่างหนัก ภาพประชาชนจำนวนมากต้องลอยคอออกมาของความช่วยเหลือจากรัฐ,สนามบินดอนเมืองหรือเส้นทางคมนาคมหลักของเมือง รวมถึงย่านธุรกิจและนิคมอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจประเทศจมอยู่ใต้น้ำยังติดตาและกลายเป็นภาพจำที่ทำให้เรากังวลเมื่อยามเข้าสู่ฤดูฝนอีกครั้งในปีนี้ แน่นอนว่า รัฐบาลก็พยายามหาทางป้องกัน ซึ่งหนึ่งในมาตรการแก้ปัญหาน้ำท่วมก็คือ การสร้างผนังกั้นน้ำในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง แต่ประเด็นสำคัญคือ […]

ก(ล)างเมือง ตอน ครูบอยระลึกบ้าน

ช่องว่างทางโอกาสและการเข้าถึงทรัพยากรของประเทศ ทำให้คุณภาพชีวิตของคนเมืองกับคนชนบทแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง โดยเฉพาะเมื่อรัฐซึ่งทำหน้าที่จัดสรรทรัพยากร ออกแบบให้ชนบทต้องเสียสละเพื่อการเติบโตของเมือง ทำให้ประชาชนในภาคการเกษตรจำนวนมหาศาลต้องเดินทางเข้ามาเป็นแรงงานรับจ้างในเมือง ขณะที่บางส่วนที่ยืนยันจะดำรงชีวิตอยู่ที่บ้านเกิดก็อยู่ในสภาพที่ไม่แตกต่างจากญาติพี่น้องที่เดินทางเข้ามาหางานทำในเมือง แม้เวลาผ่านไปหลายสิบปี ปัญหาช่องว่างจากการพัฒนาระหว่างเมืองกับชนบทก็ยังไม่ถูกแก้ไข รายการกลางเมือง ตอน […]

ภาคีเครือข่ายเชียงใหม่ นำเสนอแนวคิดการกระจายอำนาจ

ภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนเชียงใหม่มหานคร ออกมาเคลื่อนไหว เพื่อนำเสนอแนวคิดและผลักดันให้เกิดการกระจายอำนาจ และการจัดการตนเองโดยการปฏิรูปเชิงโครงสร้างอำนาจรัฐ การบริหารจัดการ การจัดสรรงบประมาณ การบริหารบุคลากร เพื่อลดอำนาจรัฐ  เพิ่มอำนาจประชาชน ให้อำนาจอยู่ที่ท้องถิ่นและสนับสนุนให้ประชาชนมีพื้นที่ […]

1 2 3 4