‘คสช.’ ออกคำสั่ง 4/2558 ใช่ ม.44 เพิ่มอำนาจทหาร คุมปัญหารุกที่ป่า-ที่สาธารณะ-กีดขวางจราจร

18 เม.ย.2558 เมื่อเวลาประมาณ 18.50 น. มีการประกาศคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่4/2558เรื่องมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายที่คุ้มครองประโยชน์สาธารณะและประชาชนโดยส่วนรวม ทั้งนี้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 […]