กระทรวงดิจิทัลฯ เปิดรับฟังความเห็นร่างประกาศกระทรวงตาม พ.ร.บ.คอมพ์ฯ ใหม่

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขอเชิญเข้าร่วมเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นและเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อร่างประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 5 ฉบับ ในวันอังคารที่ 23 พ.ค. 2560 เวลา 8.00 – 17.00 […]

ข้อสังเกตุทางกฏหมายจาก ‘ศูนย์ทนายฯ-iLaw’ ต่อประกาศด้วยความหวังดี ของ ก.ดิจิทัลฯ

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ชี้ประกาศ ก.ดิจิทัลฯ ทำ ปชช.หวาดกลัวที่จะใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออก-รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ทั้งเนื้อหาขัด รธน.และพันธกรณีตามกติการะหว่างประเทศ ด้าน iLaw ย้ำไม่มีใครสามารถนำเอาประกาศกระทรวงมาใช้ลงโทษบุคคลใดได้

ก.ดิจิทัลฯ ให้ ปชช.งดติดตาม-ติดต่อ-เผยแพร่ “สมศักดิ์-ปวิน-แอนดรูว์” เตือนผิด พ.ร.บ.คอมฯ

ก.ดิจิทัลฯ ออกประกาศ ‘งดเว้นการติดต่อกับบุคคลบนสื่ออินเทอร์เน็ต’ รองปลัดก.ดิจิทัลฯ แจงเป็นผลจากคำสั่งศาลอาญาให้ระงับการแพร่ข้อมูลไม่เหมาะสม เผยหวังดีกับ ปชช. ส่วนจะผิดหรือไม่เป็นหน้าที่ตำรวจดูแล

ราชกิจจาฯ ประกาศตั้ง “กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” ยุบ “กระทรวงไอซีที”

15 ก.ย.2559 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 17) […]