ข่าวประจำวันที่ 31 เดือน สิงหาคม 2558 กระทรวงการต่างประเทศจัดเจ้าหน้าที่บริการทำหนังสือเดินทางให้ประชาชนทั่วไป ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก กรมการกงศูล โดยกระทรวงการต่างประเทศ จัดเจ้าหน้าที่ออกให้บริการทำหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตให้กับประ

ข่าวประจำวันที่ 31 เดือน สิงหาคม 2558 กระทรวงการต่างประเทศจัดเจ้าหน้าที่บริการทำหนังสือเดินทางให้ประชาชนทั่วไป             ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก กรมการกงศูล […]

ข่าวประจำวันที่ 31 เดือน สิงหาคม 2558 กระทรวงการต่างประเทศจัดเจ้าหน้าที่บริการทำหนังสือเดินทางให้ประชาชนทั่วไป ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก กรมการกงศูล โดยกระทรวงการต่างประเทศ จัดเจ้าหน้าที่ออกให้บริการทำหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตให้กับประ

ข่าวประจำวันที่ 31 เดือน สิงหาคม 2558 กระทรวงการต่างประเทศจัดเจ้าหน้าที่บริการทำหนังสือเดินทางให้ประชาชนทั่วไป             ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก กรมการกงศูล […]