‘คุรุสภา’ เร่งถกโมเดลมาตรฐานครู ตอบโจทย์นายกฯ ปั๊ม ‘แม่พิมพ์ 4.0’

รองเลขาฯ สกศ.ชี้ คุรุสภาตอบโจทย์นโยบายประเทศไทย 4.0 “พัฒนาครู-มาตรฐานการผลิตครูไทย” ต่อยอดจากของเก่าตาม พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา เผยเร่งสังเคราะห์ข้อมูลเสนอคณะกรรมการคุรุสภา-เตรียมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูครั้งใหญ่ ต้น มิ.ย.นี้

TDRI: ข้อคิดเห็นต่อการปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ

ศุภณัฏฐ์ ศศิวุฒิวัฒน์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ออกคำสั่งที่ 10/2559 […]

TDRI: ข้อคิดเห็นต่อการปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ

ศุภณัฏฐ์ ศศิวุฒิวัฒน์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ออกคำสั่งที่ 10/2559 […]

ภาษาแม่ : สร้างเยาวชนต้นกล้า นำพาสู่ปฏิรูปการศึกษาไทย

เครือข่ายการศึกษาชนเผ่าพื้นเมืองร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระดมความคิดเห็น ผลักดันการใช้ภาษาแม่ในการเรียนการสอน สู่นโยบายระดับกฎหมาย เพื่อรองรับและสนับสนุน แนวคิดดังกล่าว  เมื่อวันที่ 21และ 22 กุมภาพันธ์ […]