‘I Walk Therefore I Am’ เมื่อความยุติธรรมไม่มา ก็เดินหน้าไปหามัน 14 – 16 มี.ค.นี้

พลเมืองโต้กลับจัดกิจกรรม ‘พลเมืองรุกเดิน’ เพื่อเดินเข้าค้นหาความยุติธรรม 14 – 16 มี.ค.นี้ ตามแนวคิด ‘เมื่อความยุติธรรมไม่มา ก็เดินหน้าไปหามัน’ […]

1 2 3 4