รู้จักปรากฏการณ์ใหม่ “TriPEACE” ก่อนงาน “ไตรสันติภาพบนเส้นทางสังคมมุสลิมอาเซียน”

สำหรับงาน “ไตรสันติภาพบนเส้นทางสังคมมุสลิมอาเซียน” เป็นการประชุมวิชาการนานาชาติว่าด้วย “สังคมมุสลิม, ความรู้ และการสร้างสันติภาพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” (Muslim Societies, Knowledge and Peacebuilding […]

สัมภาษณ์พิเศษ ดาโต๊ะศรีฮาหมัดซัมซามิน ฮาซิม ผู้อำนวยความสะดวกการพูดคุยเพื่อสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้

ช่วง Patik Talk เป็นส่วนหนึ่งของสถานีโทรทัศน์ปาเต๊ะทีวี ห้องข่าวสันติภาพชายแดนใต้ ที่มีนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมปฏิบัติการในงานมหกรรมวันสื่อสันติภาพชายแดนใต้ เมื่อวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ […]