“ช่างต่อเรือ” แห่งบ้านคลองรั้ว

ภาพ / เรื่อง : สิริรัตน์  ตู้ภูมิ  เมื่อกล่าวถึง  “บ้านคลองรั้ว”  ทุกคนจะรู้จักดีเนื่องจากบ้านคลองรั้วเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญของจังหวัดกระบี่  นอกจากนี้บ้านคลองรั้วยังเป็นแหล่งต่อเรือที่มีชื่อเสียงในเรื่องเรือประมงพื้นบ้านที่โต้คลื่นได้ดี  […]

“ช่างต่อเรือ” แห่งบ้านคลองรั้ว

ภาพ / เรื่อง : สิริรัตน์  ตู้ภูมิ  เมื่อกล่าวถึง  “บ้านคลองรั้ว”  ทุกคนจะรู้จักดีเนื่องจากบ้านคลองรั้วเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญของจังหวัดกระบี่  นอกจากนี้บ้านคลองรั้วยังเป็นแหล่งต่อเรือที่มีชื่อเสียงในเรื่องเรือประมงพื้นบ้านที่โต้คลื่นได้ดี  […]

นักข่าวพลเมือง : วันชาติพันธุ์ชาวเล

พูดถึงเกาะลันตา จังหวัดกระบี่นอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแล้ว ยังเป็นถิ่นฐานของชาวเลกลุ่มอูรักลาโว้ยที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับท้องทะเลค่ะ วันนี้เราติดตามนักข่าวพลเมืองมูลนิธิชุมชนไท ไปดูบรรยากาศการเตรียมงานวันรวมญาติชาติพันธุ์ชาวเลครั้งที่ 6 ที่บ้านสังกาอู้ หมู่บ้านชาวเลกลุ่มอูรักลาโว้ย ซึ่งเป็นเจ้าภาพการจัดงานในครั้งนี้ นอกจากจะจัดงานนี้เพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวเลแล้ว พวกเขายังต้องการสื่อสารเรื่องราวของชาวเล ให้สังคมได้รับรู้ […]

นักข่าวพลเมือง : ชุมชนดินแดงน้อยกับผลกระทบทวงคืนผืนป่า

รัฐบาลตั้งเป้าหมายทวงคืนผืนป่า กว่า 600,000 ไร่ ก่อนสิ้นปี 2558 วันนี้นักข่าวพลเมืองศูนย์สร้างจิตสำนึกนิเวศวิทยาสื่อสารความคิดเห็นของชาวบ้านที่ ชุมชนดินแดงน้อย จ.กระบี่ ที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายนี้ […]

นักข่าวพลเมือง : ธนาคารปู

ชาวประมงบ้านแหลมหินได้ช่วยกันก่อตั้งธนาคารปูชุมชนขึ้น โดยนำแม่ปู่ไข่ที่จับได้มาขยายพันธุ์ก่อนปล่อยลงสู่ท้องทะเลติดตามรายงานจาก Citizen Reporters คุณวรัญญา สุรธรรม นิสิตสาขาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ข่าวเที่ยง ThaiPBS ออกอากาศวันที่ […]

1 2 3 4 6