สามัญชนคนไทย : บ้านแตกสาแหรก(ไม่)ขาด

เทศกาลสงกรานต์ของทุกปี คือช่วงเวลาที่ทุกคนที่เข้ามาทำงานในเมือง­ใหญ่ๆ ต่างรอคอยเพราะพวกเขาจะได้กลับบ้านไปอยู่พ­ร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัว…. แม้จะต้องแลกกับการเดินทางหลายชั่วโมงเพรา­ะรถติด แต่มันก็คุ้มค่าสำหรับพวกเขา