งานเสวนา ‘กลัวไม่ได้ปฏิรูป’

เขาทำตัวเหมือนรัฐบาลปกติ
สองปีก่อนหน้านี้ ในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ในช่วงการชุมนุมของกปปส. เคยตั้งความคาดหวังไว้อย่างไร จึงรู้สึกว่าสังคมต้องปฏิรูปแล้ว
บทบาทในช่วงนั้นมีความพยายามตรวจสอบว่ารัฐบาลทำงานสมเหตุสมผลไหมในเรื่องกฎหมาย นโยบายสาธารณะต่างๆ มีการต่อสู้เพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ ยกเลิกรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ การยกเลิกมาตรา 190 ซึ่งเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เรื่องการบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้าน การกู้เงิน 2.2 ล้านล้าน โดยที่ไม่ได้อยู่ในงบประมาณ และพ.ร.บ.นิรโทษกรรมสุดซอย ซึ่งเราอยู่ในวุฒิสภา เราก็ไม่เห็นด้วย และคัดค้าน สมัยนั้นเป็นการต่อสู้อยู่ในระบบของรัฐสภามากกว่า